Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna linna välja antavad stipendiumid

Tallinna linna Raestipendium

Raestipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot). Stipendiumi rahastab Tallinna linn.

Stipendiumikonkursile kandideerimise kohta saab täpsemat teavet siit.

 

Tallinna linna Infotehnoloogia stipendium (Tallinna Tehnikaülikooli IT Kolledži õpilastele)

Stipendiumifondi suurus on 5752 eurot aastas. Stipendiumile saavad kandideerida täiskoormusega õppivad üliõpilased, kes on läbinud esimese õppeaasta ja kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5 ning kes on osalenud või osalevad Tallinna linna asutustele huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või kirjutavad diplomitööd Tallinna linna pakutud teemal.

NB! Stipendiumi statuut on hetkel uuendamisel. 

 

Tallinna linna Anton Uessoni stipendium (Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele).

Stipendiumifondi suurus on 1000 eurot aastas, ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendium määratakse seega üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate üliõpilaste seast: magistritaseme üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B (4,0) ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või urbanistliku uurimuse näol.

Stipendiumi statuut

Viimati muudetud 03.03.2020