Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035

Arengukava eesmärk on täpsustada liikuvuse valdkonna eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke tegevusi kuni aastani 2035. Arengukavas täpsustatakse ka seireks vajalikke indikaatoreid ehk väljund- või tulemusnäitajaid. Arengukava toetab arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkide „Terve Tallinn liigub“ ja „Sõbralik linnaruum“ ning panustab suurel määral strateegiliste sihtide „Kodu, mis algab tänavast“, „Roheline pööre“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamisse. Arengustrateegias on võetud aluseks uuringu „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse strateegia 2035“ stsenaarium Tallinna liikuvus ++, millest lähtub ka liikuvuskava. Liikuvuse valdkonna arengu strateegilise planeerimise, suunamise ja korraldamise, sealhulgas liikuvuskava elluviimise koordineerimise eest vastutab terviklikult Tallinna Transpordiamet.

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 eelnõu

Viimati muudetud 01.11.2023