Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035

Arengukava koostamise eesmärk on täpsustada liikuvuse valdkonna eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke tegevusi kuni aastani 2035. Arengukavas täpsustatakse ka seireks vajalikke indikaatoreid ehk väljund- või tulemusnäitajaid. Arengukava toetab arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkide „Terve Tallinn liigub“ ja „Sõbralik linnaruum“ ning suurel määral strateegiliste sihtide „Kodu, mis algab tänavast“, „Roheline pööre“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamisse. Arengustrateegias on võetud aluseks uuringu „Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse strateegia 2035“ stsenaarium Tallinna liikuvus ++, millest lähtub ka Liikuvuskava. Arengukava koostamist korraldab Tallinna Transpordiamet.

Tutvu Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035 kavandiga

Arengukava avalikustamine toimub 08.–22.06.2022 (14 päeva). Kommentaarid ja arvamused palume esitada aadressile: liikuvuskava@tallinnlv.ee

Viimati muudetud 08.06.2022