Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna kehtivad arengudokumendid

Tallinna arengustrateegia, eelarvestrateegia jm valdkondadeülesed arengudokumendid

 

Liikuvus

 

Keskkonnahoid, linnamaastik, tehnovõrgud

 

Tehnovõrgud

 

Haridus ja noorsootöö

 

Tervis ja tervishoid, sotsiaalhoolekanne

  


Vastu võetud arengudokumendid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele. 
Enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid leiate Tallinna õigusaktide registrist.


 

Viimati muudetud 02.08.2023