Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna kliimakava

Tallinna kliimakava

Tallinna pikaajalise kliimakava  eesmärk on pealinn saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Tulevikku vaatava Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale, tehes seda majandust ja linnakeskkonda rikastaval viisil.

Tallinna linnavolikogu kinnitas „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava aastani 2030“ määrusega nr 14 03.06.2021 istungil (https://www.riigiteataja.ee/akt/416062021001).

 Kliimaneutraalse Tallinna kava seab eesmärgi välja töötada kogukondlike taastuvenergiaühistute mudel, edendada rattaliiklust, parandada ühistranspordi ligipääsetavust ning toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist arvestades energiatõhususe nõudeid.

Tihedas koostöös erasektoriga kavandatakse kaugküttevõrgu laiendamist, kaugjahutusvõrgu arendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist energia tootmisel. Kliimakindlas linnas toetatakse elurikkust ja kasutatakse looduslikke ressursse ringselt võimalikult väheste kadudega. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Arengudokument täpsustab kõiki valdkondi arvestades kehtiva pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ rohelise pöörde alaeesmärgi täitmist. Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes 2007. aastaga ning aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus.

Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.

Kliimaneutraalse Tallinna kava on koostatud linnapeade paktiga „Mayors Adapt“ liitumisel võetud kohustustest. Nii „Tallinn 2035“ kui „Kliimaneutraalne Tallinn“ lähtuvad Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille Eesti valitsus kiitis heaks 2019. aasta oktoobris. Visioon seab eesmärgiks, et aastal 2050 oleks kogu Euroopa Liit kliimaneutraalne ehk meie maailmajagu ei paiska õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab. 

 

Tallinna kliimakava  inglise keeles – Climate-neutral Tallinn Tallinn Sustainable Energy and Climate Action Plan 2030

Tallinna kliimakava vene keeles – План Таллинна на 2030 год по устойчивой энергетике и адаптации к изменению климата

Kliimakava Tallinna õigusaktide infosüsteemis TEELE

Viimati muudetud 16.02.2023