Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Arengustrateegia Tallinn 2035: roheline maailmalinn hoolivate linlastega

Arengustrateegia Tallinn 2035: roheline maailmalinn hoolivate linlastega

Tallinna linnavalitsus saadab avalikule arutelule arengustrateegia Tallinn 2035, mis seab visiooni ja sihid järgmiseks 15 aastaks: saada roheliseks maailmalinnaks sõbraliku linnaruumi ning tervete ja hoolivate inimestega.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna missioon kujundada Tallinnast meeldiv elukoht siinsetele elanikele ja ihaldatud sihtkoht siia saabujaile. „Oleme selle jaoks teinud põhjaliku eeltöö ja kaasanud protsessi linlasi. Nii on arengustrateegiasse oma mõtetega panustanud ligi 5000 inimest ja nende inimeste ideedele tugineb Tallinn 2035 põhiline sõnum. See räägib rohelisest, inimsõbraliku linnaruumiga turvalisest linnast,“ täpsustas Kõlvart. „Pikaajaline strateegia ei räägi konkreetsetest teedest, tänavatest, parkidest või arendustest, vaid väärtustest ja mõtteviisi muutusest, mida järgides on võimalik 15 aastaga seatud eesmärkideni jõuda.“

Ühtlasi tõdes linnapea, et Tallinnal on strateegiline siht kasvada Eestis üheks rohepöörde eestvedajaks, kus majandus ja eluviisid parandavad linlase heaolu ja samas innustavad teisi.

„Kui linnavolikogu arengustrateegia Tallinn 2035 vastu võtab, siis saab sellest meie kõigi teekaart, millest juhinduda. Eesti ja maailma ees seisvaid suuri väljakutseid ei suuda keegi üksi ellu viia, kuid üheskoos jõuame rohkem,“ tõdes Kõlvart.

Tallinn 2035 strateegial on kuus suuremat sihti, mis kannavad mõtteviisi ja hoiakut, millest linna arengut mõjutavates otsustes lähtutakse. Need sihid on: sõbralik linnaruum, heatahtlik kogukond, roheline pööre, loov maailmalinn, liikuv Tallinn ning kodu, mis algab tänavast.

Kuus suunda hõlmavad alameesmärkidena omakorda: inimsõbraliku linnakeskkonna kujundamist, linna merele avamist, rohevõrgustiku ühendamist või roheliste koridoride loomist, tarka majandust, õppimise väärtustamist, teadust ja innovatsiooni, kultuuri ja sündmusi, tervislike eluviiside toetamist, uuel tasemel linnaliikuvust, ringmajanduse arendamist, elurikka looduskeskkonna toetamist linnas, meie kultuuripärandi hoidmist, turvalist ja sõbralikku keskkonda, üksteisega arvestamist ning tugevat kodanikuühiskonda.

Nende sihtide saavutamiseks on kavas ellu viia mitmeid suuri projekte. Näiteks selleks, et Tallinn oleks roheline linn ja kus inimestel on põhjust värskes õhus viibida, valmib juba lähiajal Tondiraba park ja putukaväil. Häid ja mugavaid liikumisvõimalusi pakub linlastele ning ka linnakülalistele sadama tramm ja Rävala tn ühistranspordikoridor. Selleks, et Tallinna saaks kliimaneutraalseks, loob linn ringmajanduskeskuse.

Tallinna visioon viiakse ellu eelmainitud kuue strateegilise sihi kaudu, mille saavutamiseks töötab kogu linnaorganisatsioon koostöös linlaste, kogukondade, ettevõtjate, linnaregiooni omavalitsuste, riigi ja rahvusvaheliste partneritega. Arengustrateegia on omamoodi linlaste ühiskondlik kokkulepe selle kohta, missugust linna tulevikus soovitakse.

„Tallinn 2035“ koostades on silmas peetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärke, Euroopa Rohelepet, Eesti katusstrateegiat Eesti 2035 ja valdkondlikke strateegiaid ning Harjumaa Arengustrateegiat 2035+.

Lähemalt saab tutvuda Tallinn 2035 arengustrateegiaga tutvuda SIIN

Oma tagasisidet saab anda kuni 23. oktoobrini e-postil [email protected]

Sarnased uudised