Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinlased kujundavad pealinna tulevikku: ankeetküsitluse tulemused näitavad, millega on elanikud rahul ja millega mitte

Tallinlased kujundavad pealinna tulevikku: ankeetküsitluse tulemused näitavad, millega on elanikud rahul ja millega mitte

Tallinna strateegiaüksus korraldas eelmise aasta lõpus veebipõhise ankeetküsitluse, millest võttis osa üle 3000 inimese. Uuringu raport võtab kokku olulisemad tulemused.

Tulemuste analüüsimise käigus selgus, et ligi pool vastanutest näeb tuleviku Tallinna rohelise linnana, milles on kasutatud keskkonnasäästlikke lahendusi. Hea linnaruumi kirjeldamiseks kasutas suurem osa vastanutest järgmisi märksõnu: turvaline, vähem müra ja saastet, linnarohelus, liigipääsetav, jalakäijate tänavad, pargid ja hoovid.

Ägedat naabruskonda kirjeldati kui rohelist, rahulikku, sõbralikku, turvalist, vaikset ja puhast naabruskonda, kus olulised teenused asuvad lähedal. Üks ankeedi täitjatest kirjutas: „Äge naabruskond on see, kus kokku on sattunud elama sarnase elutunnetusega inimesed. Hea kodu on puhtas ja vaikses piirkonnas, kus on mõeldud pigem jalakäijale ja lastele kui autole.“

Tagasisidet anti ka võimalustele vabaaja veetmiseks ja õppimiseks Tallinnas. Enim eelistatakse värskes õhus liikuda ja kultuuriasutusi külastada. Vabaaja veetmiste võimalustega olid pigem rahul ja väga rahul kokku 77%. Õppimis-, koolitus ja enesetäiendamisvõimalustega olid rahul 76% vastanutest. Rahulolematute seast suurem osa nimetas aga laste õppimisvõimalustega seotud probleeme, näiteks elukohale liiga kauged asukohad, mille tagajärgel ei ole võimalik teha lapsest lähtuvalt parimaid valikuid. Samuti mainiti huviringide ja täiskasvanute koolituste kõrget hinda ning üldist ajapuudust.

Küsitlus püüdis panna osalejaid ette kujutama, kuidas muutuvad liikumisviisid, kui Tallinna rahvaarv kasvab 50 000 inimese võrra. Vastates valikvastusega küsimusele leidsid 1085 vastajat, et sellise stsenaariumi korral autokasutuse osakaal võrreldes tänasega kahaneb oluliselt, ühistranspordi ja rattaga liikumine kasvab oluliselt, samuti kasvab jalgsi liikumine. Üks vastanutest jagas enda visiooni ühistranspordist: „Rongiliinid on ummikutest sõltumatud, see on kõige suurem pluss. Suund peab olema selline, et ka trammiliiklus on tulevikus ummikutest pigem sõltumatu.“ Piirkiirusi aga soovis suurem osa ankeedi täitjatest jätta linnas samaks.

Kõik küsitluse käigus tehtud ettepanekud töötatakse läbi linna arengustrateegia koostamisel. Täiendavat informatsiooni jooksvatest protsessidest saab Tallinna linna veebilehelt, Tallinna arengukava 2021+ facebook’i grupist ning meediast. Tallinna strateegiaüksusel on plaanis korraldada ka tulevikus ideekorjeid, millest saab osa võtta iga soovija. Kuid jooksvalt on võimalik oma mõtteid saata meili teel: [email protected] või helistades linna Strateegilise planeerimise osakonnale. Arengukava kavand on endiselt leitav siin: http://arengukava-kavand.tallinn.ee/

Uuringu raport on leitav siin