Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Strateegilise planeerimise teenistuse tutvustus

Strateegilise planeerimise teenistuse tutvustus

Üldkontakt

Aadress: Kaarli pst 1 
10119 Tallinn

Strateegiakeskust juhib linna strateegiadirektor Raido Roop.

 

Strateegilise planeerimise teenistuse eesmärk on Tallinna linna strateegilise arengu kavandamine ja suunamine ning arenguseire korraldamine, Tallinna linnaruumi tervikliku, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu suunamine kujundades selleks ruumilise arengu põhimõtted ning rahvusvahelise koostöö korraldamine ja välisvahendite kaasamise korraldamine linna arengu võimestamiseks.

Strateegilise planeerimise teenistuse põhiülesanded on:

  • linna arengustrateegia ja muude linna arengudokumentide koostamine, linna arengudokumentide koostamise kureerimine ja nende täitmise seire;
  • üld- ja teemaplaneeringute koostamine ning linnaruumi visioonide koostamine kujundades selleks Tallinna ruumilise arengu põhimõtteid;
  • olulise ruumimõjuga ja avalikku ruumi hõlmavate planeeringute ja projektide menetlusprotsessides osalemine;
  • ruumiliste, sotsioloogiliste ja muude uuringute, analüüside, ideekorjete ja küsitluste korraldamine;
  • innovaatiliste ja linnale konkurentsieeliseid loovate lahenduste välja töötamine ning nende rakendamise juhtimine;
  • ülelinnalise tähtsusega projektides osalemine ning välisrahastuse kaasamise kureerimine, välisprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;
  • linna esindamise rahvusvahelise suhtluse korraldamine ja sellega seotud protokolli järgimise tagamine;
  • linna teenuste disainimine ja teenuste standardite loomine. 

Teenistus täidab oma ülesandeid struktuuriüksuste, nende allüksuste ja teenistuskohtade kaudu.

 

Viimati muudetud 01.10.2021