Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/2022 õppeaasta eesmärgid

1. Laps kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid (mänguoskused)

2. Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest (kunst)

3. Laps suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu (muusika)

4. Laps suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda (keel ja kõne)

5. Laps tegutseb sihipäraselt ja on suuteline püsivalt keskenduma (tunnetus- ja õpioskused)

Viimati muudetud 23.06.2022