Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Keelekümblus

Keelekümblus

Keelekümblus

Tallinna Lasteaed Südameke liitus keelekümblusprogrammiga aastal 2017.

Eesti keelekümblusprogramm

Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud alates 2000. aastast.
2. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2008 juhtis keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus.

Lõimitud aine- ja keeleõppe kui keelekümbluse avarama tausta teadvustamine on tähendanud keelekümbluslahenduste olulisuse kasvu.

2009. aastast kuni 2012. a lõpuni oli keelekümblusprogrammi tegevuste arendus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MEIS)  mitmekultuurilise hariduse üksuse üks ülesandeid. Alates 1. jaanuarist 2013 tegeleb keeelekümbluse valdkonnaga SA Innove keelekümbluskeskus, kus alustasid tööd integratsiooni sihtasutusest üle tulnud spetsialistid.

Programmi visioon 2020+

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt.

Programmi missioon

Loome tingimused kvaliteetseks mitmekeelseks õppeks, mis arvestab parimaid pedagoogilisi tavasid, programmis osalejate erinevat kultuuritausta ja rahvusvahelisi kogemusi.

 

Rohkem infot on siin

Viimati muudetud 21.10.2022