Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Soodustused

Toiduraha  

Vastavalt Tallinna    Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr 7 punktile 5 on toitlustamise toetuse saamise õigus haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.  

Soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus, kuhu on märgitud kõik leibkonna liikmed ja nende sissetulekud ning elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

 

 

 

Kohatasu  

Kohatasu soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määruse nr 9 § 4.

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht. Soodustus määratakse õppeaasta lõpuni ja see hakkab kehtima avalduse esitamisele järgnevast kuust.

 

Lehekülge haldab Margit Hiiet

Tel: 6561037  Margit.Hiiet@sydameke.edu.ee

Viimati muudetud 24.11.2020