Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervist edendav lasteaed

tel_logo

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning luua nii lastele kui personalile heaolu toetavad tingimused. See tähendab süsteemset ja järjepidevat arendustööd, mis lähtub hindamisel selgunud vajadustest. Lasteaed saab planeerida oma arengu- ja tegevuskavasse abinõud, mis aitavad edendada koostööd, kujundada toetavat psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda, laste tervisekäitumist ning tõsta töötajate kompetentsust rahvatervise valdkonnas. 

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku kuulub ligi 300 liiget. Üle-eestilisse koostöövõrgustikku kuulub 19 paikkondlikku võrgustikku, mida koordineerivad ja nõustavad lasteaedade koordinaatorid.

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku areng sai alguse "Laste ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005" alaprojektist „Tervist Edendav Lasteaed" (projekt lõppes aastal 2005). Projekti raames väljatöötatud tervist edendava lasteaia mudelis on arvesse võetud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), rahvusvaheliste tervisedenduse programmide ja võrgustike (The European Network of Health Promoting Schools, Tšehhi Vabariigi projekti „The Healthy Kindergarden") tõenduspõhiseid aluseid, soovitusi ning praktilisi kogemusi.

Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks lasteaiaks, selleks saab häid ideid ja mõtteid juhendmaterjalidest siin.

Rohkem infot leiab siit

Viimati muudetud 21.10.2022