Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

Tallinna Lasteaed Südameke asub aadressidel

Pärnu mnt 109a

Saku 7

Lasteaed on avatud kell 7.00-19.00

Lasteaias on üks vene ja kolm eesti õppekeelega rühma ning kolm keelekümblusrühma, üks tasandusrühm ja üks sobitusrühm.

 VISIOON 

Tallinna Lasteaed Südameke on lapsevanemate poolt hinnatud arukas teejuht õnneliku lapse kasvamisel.

MISSIOON

Lapsest lähtuvalt loome teadmishimulise, hooliva ja tervislikke eluviise väärtustava lapse kasvamist toetava õpi- ja mängukeskkonna.

 OLEME

 Avatud

Üheskoos leiame ja viime ellu parimad lahendused.

 Tolerantsed

Loome võrdsed võimalused ja anname igale õppijale võimaluse.

 Hoolivad

Märkame ja tegutseme, sest igaüks on oluline.

 Lehekülge haldab Margit Hiiet

Margit.Hiiet@sydameke.edu.ee

Viimati muudetud 12.12.2022