Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üritused mais

18. mai kell 10.00-10.45 Põnnide võimlemishommikud Kalevi staadionil. Osalevad Rõõmurullide lapsed

19.mai Kevadine spordipäev Rõõmurullide ja Päiksekeste rühma koolieelikutele

20. mai Kevadine spordipäev Õnneterakeste ja Rõõmuterakeste koolieelikutele

26. mai kell 16.00-17.00 Õnneterakeste lõpupidu

27. mai kell 11.00-12.00 Rõõmuterakeste lõpupidu

31. mai kell 13.00-14.00 Päiksekeste ja Rõõmurullide lõpupidu

Viimati muudetud 20.05.2022