Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaed Südameke töötajate arengupäevad

9. ja 10. augustil toimusid lasteaed Südameke personali neljandad arengupäevad. Sel korral oli kohtumispaigaks imekaunis ja muinasjutuline Sagadi mõis koos oma võrratu pargiga.

Arengupäevade esimesel päeval tehti kokkuvõtte eelnenud õppeaastast ja meenutati meie tegemisi. Töögruppides prooviti näha meie lasteaeda lapse, lapsevanema, pedagoogi ja linnaametniku tasandilt. Vaagiti meie tugevusi ja seda, kuhu me võiksime edasi liikuda. Ühisel arutelul leiti, et meie lasteaed on just kui väike oaas keset Pärnu maantee sagimist ja askeldamist. Meil on roheline looduslembene keskkond, lasteaia õppeaed ja rahvusvaheline seltskond, me tegeleme mitmete projektidega, omame rahvusvahelisi sidemeid, prjektide raames on meie lasteaias käinud külalisi erinevatest Euroopa riikidest. Meie lasteaias peetakse lugu erinevatest rahvastest ning arvestatakse nende kultuuriliste eripäradega. Ühe parendusena julgustati oma rühmas toimunud tegemistest rohkem rääkima ning neid teistega jagama. Valiti välja aasta Aasta Tegu, milleks osutus meie lasteaia loomasõbra ettevõtmine – kanade tulek lasteaeda. Õhtul toimus arengupäevadel  osalejatele väike ajalooline ekskursioon Sagadi mõisas ja tutvumine kohaliku aadelkonna pidude kombestikuga.

Arengupäevade teisel päeval heideti pilk algavasse õppeaastasse. Räägiti meie kitsaskohtadest ning ühiselt arutledes leiti vastused, kuidas meie tegemisi lasteaias paremaks muuta. Arutelu käigus tutvustati meie algava õppeaasta tegemisi ning pandi üldjoones paiaka meie ürituste kava.

Sagadi mõisas toimunud arengupäevad olid ühtaegu töised ja samas meelelahutuslikud andes positiivse impulsi algavale õppeaastale.

Ülle Sütt
õpetaja