Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Sünnitoetus Tallinna elanikule

Soovitame vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Inimeste hajutamise nõuete tõttu on kohapeal avalduste täitmise võimalused piiratud. Palume tulla eeltäidetud avaldusega, mille vormi leiad sellelt leheküljelt.

NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

 

Tallinna linna elaniku sünnitoetuse maksmist korraldab Tallinna Perekonnaseisuamet.

Sünnitoetuse suuruseks on ühe lapse sünni korral 320 eurot. See makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel:

  • 50% peale taotluse esitamist
  • 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas.

Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Sünnitoetust Tallinna linna elanikule on õigus saada lapsel:

  • kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht alates sünnist on katkematult Tallinna linn ja
  • kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on katkematult Tallinna linn aasta enne lapse sündi, seejuures teise vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn enne lapse sündi. NB! Teise vanema puhul ei ole elukoha määratlemise aeg oluline, piisab, kui see on tehtud enne lapse sündi või
  • kelle üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on katkematult Tallinna linn aasta enne lapse sündi.

Taotluse võib esitada lapse seaduslik esindaja kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.Toetusele on õigus ka lapsendajal ja lapse eestkostjal. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul alates eestkoste seadmise või lapsendamise kohtumääruse jõustumisest tingimusel, et laps ei ole selle jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud. Lapsendaja või eestkostja ei pea olema Tallinna elanik.

Taotluse saab esitada Tallinna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/synd

Arvelduskonto muutumisel piisab, kui teete vastava muudatuse Tallinna e-teenindus keskkonnas kontaktandmete moodulis, või esitate digiallkirjatuna perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee.