Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Arengukava

Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava koostamisel meeskonnatööna on arvestatud kõikide lasteaiaga seotud osapoolte huve ja võimalusi, mis omakorda suurendab iga liikme vastutust eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamisel. 

2017-2022 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava (tegevuskava 2017-2019 ja tegevuskava 2020-2022)
2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
 

Viimati muudetud 28.10.2022