Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Keelekümblusprogramm

Keelekümblusprogramm

download.png

Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika ja liikumistegevuste kaudu). Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.

Alates 2014 oleme liitunud Haridus- ja Noorteamet (tol ajal SA Innove) keelekümblusprogrammiga:

 • 01.01.2014 avati lasteaias esimene keelekümblusrühm 5-7 aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).
 • 01.09.2015 avati lasteaias teine keelekümblusrühm 3.aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).
 • 01.01.2017 on avatud kolmas keelekümblusrühm "Tähekesed" 3.aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).
 • 2018-2021 lasteaias on 2 keelekümblusrühma (osaline keelekümblus). Alates 2018 aastast  on liitunud HTM pilootprojektiga "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas") 3 lasteaia aiarühma;

 • Alates 2020/2021 õppeaastast lasteaias on 1 keelekümblusrühm ja 6 eesti keele süvaõppega aiarühma (HTM pilootprojekti raames "Professionaalne kolmas eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas"), eestikeelne õpetaja mängib ja tegutseb lastega 7 tundi päevas 5 korda nädalas).

 • Alates 2021/22 õ.a kõikides lasteaia rühmades on oma eestikeelne õpetaja: keelekümblusprogrammi alusel töötab kolm aiarühma (osaline keelekümblus) ja 6 eesti keele süvaõppega aiarühma HTM pilootprojekti raames. 

Tallinna Suur-Pae Lasteaia keelekümblusprogrammi põhimõtted:

 1. üks inimene, üks keel.
 2. järjekindel sihtkeele kasutus (õpetaja räägib ainult eesti keeles).
 3. õppimine mängu kaudu (õpetajat toetavad sihtkeele kasutamist mängu ajal, nii õues kui ka rühmas ning selleks korraldatud tegevuskeskustes).
 4. lapsekeskne rühmaruum (lapsed eksperimenteerivad keelega julgelt, õppides oma vahetutest kogemustest ning suhtlemisest end ümbritseva maailmaga, õpetajad toetuvad laste huvidele, vajadustele ja tugevatele külgedele).
 5. perekonna osalus: lastevanemad on teadlikud programmi põhimõtetest, kohtuvad pidevalt õpetajatega, et arutada laste edasijõudmist ja kodust tegevust lapse emakeele arendamisel, lastevanemad on õpetaja abilised väljasõitudel ning teistes tegevustes).
 6. keeleõppe programm ning täiskasvanute ja laste ühine tegevus peavad olema kooskõlas laste individuaalse arenguga ning arvestama laste isikupära ja perekondlikku tagapõhja.

Alates 3.06.2014 asub Tallinna Suur-Pae Lasteaias Tallinna ja Harjumaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.  

Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove (HARNO) poolt korraldatud projektikonkursi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed.
Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks,  korraldada praktilisi seminare ja töötubasid.

Viimati muudetud 08.11.2022