Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaia missioon

Lasteaia missioon

Tallinna Suur-Pae Lasteaia logo

Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere missioon: Lapsele mõeldes toetab Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri.

Visioon 2022: Pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga, tervist edendav, kodune ja turvaline lasteaed, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.

Põhiväärtused:

  • TERVIS, TURVALISUS ja HOOLIVUS: väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad; märkame ja ennetame ohte, toetame igakülgset kindlustunnet; loome lapsele turvatunde ja tagame eduelamusi; hoolitseme looduse eest ja rakendame keskkonnasäästlikku mõtteviisi süsteemselt ja terviklikult. Selline mõtteviis aitab kujundada vastutustundlikke, keskkonda hoidvaid ja väärtustavaid inimesi.
  • KOOSTÖÖ ja AVATUS: väärtustame humaanseid ja demokraatlikke suhteid; tunnustame ja toetame laste arengut; tunnustame vanemaid, kolleege ja partnereid; oleme usaldusväärsed partnerid. 
  • KOMPETENTSUS ja LOOVUS: väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ning rakendamist; algatame, toetame ja kasutame loovalt uusi ideid.

Viimati muudetud 06.11.2023