Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas (info.haridus.ee kaudu lehel). 

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg.

Vastuvõtu taotlus on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha peal või e-postiga (digiallkirjastatud) [email protected] . 

Taotluse võib täita ka lasteaias. Direktori vastuvõtt: esmaspäeval kell 16:00 - 18:00 ja neljapäeval kell 9:00 - 11:00 (tel 5662849). Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda.  

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel. Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Lisainformatsioon: lasteaedade ja koolide kontaktid ning vabad kohad vt  info.haridus.ee lehel või Tallinna Haridusametist.

Viimati muudetud 03.03.2024