Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Metoodikakeskuse tegevusest

Metoodikakeskuse tegevusest

 

logo_w.png               haridus-_ja_noorteamet_3lovi_est_rgb.png Lasteasutuses tervikuna või mõnes rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, alustatakse eesti keele õpet kolmeaastaselt kas eraldi keeletegevuste kaudu, keeleõpet teiste tegevustega lõimides või keelekümbluse metoodikat rakendades. Eesti keele õpetamine väga heal tasemel on tänapäeval üks tähtsamatest prioriteetidest vene õppekeelega lasteaedades. See on isegi üks kriteeriumitest, mille järgi vanemad otsustavad, kuhu lasteaeda oma laps panna. Selleks, et õppeprotsess oleks edukas, on vaja pidevalt panustada õpetajate koolitamisele ja õppemeetodite uuendamisele. Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus on väga oluline koht pedagoogide arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks. 

Metoodikakeskuste tegevust toetab Haridus- ja Noorteamet (Harno) ning koordineerib Mitmekeelse õppe büroo. Uue metoodikakeskuste moodustamiseks viib Harno läbi avaliku konkursi, sõlmib nendega koostöölepingud, kinnitab aasta tegevusplaanid ning tegevuse aruanded ja suunab metoodikakeskuste koostööd. Alates aastast 2021. tegutseb Eestis 7 metoodikakeskust:

 1. Tallinna Suur-Pae Lasteaed (Tallinn, Harjumaa ja Lääne-Virumaa)
 2. Tallinna Lasteaed Delfiin (Tallinn, Harjumaa)
 3. Tallinna Lasteaed Ojake (Tallinn, Harju- ja Läänemaa)
 4. Narva Lasteaed Päikene (Ida-Virumaa)
 5. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju (Ida-Virumaa)
 6. Tartu Lasteaed Kelluke (Tartu-, Valga-, Jõgeva- ja Järvamaa)
 7. Pärnu Raja Lasteaed (Pärnumaa)

Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuste tegevusest

Tallinna Suur-Pae Lasteaias koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus avati 3. juunil 2014. Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed. Metoodikakeskuse avamisel osalesid Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele õpetajad, Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetaja-metoodik ja metoodikakeskuse koordinaator Natalja Lunjova ning SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse koordinaatorid:
Alates 12.08.2019 - OLGA BORIS, Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele õpetaja ja metoodikakeskuse koordinaator. 
01.09.2017 - 31.07.2019 - õpetaja ja metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo.
03.06.2014 - 31.08.2017 õpetaja-metoodik ja metoodikakeskuse koordinaator Natalja Lunjova.

Metoodikakeskus avatud kahel korral nädalas - ESMASPÄEVAL, TEISIPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kell 13:00 - 15:00 (kokku 6 tundi nädalas).

Vaatamata sellele, et metoodikakeskuste tegevus on piirkondlik, võivad eesti  keele õpetajad ja keelekümblusrühmade õpetajad, vabade kohtade olemasolul, osaleda ka väljaspool teeninduspiirkonda toimuvatel üritustel.

NB! Alates 1.09.2017 hakkasid metoodikakeskuste tegevustes osalema ka eesti õppekeelega rühmade õpetajad, kelle rühmas on eesti keelest erineva kodukeelega lapsi.

Alates 01.02.2021 sihtgruppi lisandub umbes 100 pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" eesti keele õpetajat.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse ülesanded on:

 • Lasteasutuste õpetajatele koostöövõimaluste pakkumine piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms).
 • Koolieelsete lasteasutuste teavitamine nõustamise ja koolituste võimalustest.
 • Nõustamisvajaduste väljaselgitamine ja nõustamistegevuste korraldamine, toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblus­programmi nõustajate võrgustikuga).
 • Praktiliste töötubade korraldamine, kus tutvustatakse uusi metoodikaid/materjale, töökogemusi ja õnnestumisi, viiakse läbi näidistegevusi, valmistatakse õppevahendeid ja materjale.
 • Õppekäikude korraldamine, nt teistesse lasteasutustesse jmt.
 • Metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide kogumine ning laenutamine.
 • Metoodikakeskuse tegevusest teavitamine  lasteasutuse kodulehel.
 • Töötubade, seminaride käigus loodava õppe- ja metoodilise materjali kättesaadavaks tegemine lasteasutuse kodulehel.

Aasta tegevusplaani koostamisel arvestatakse õpetajate soovide ja vajadustega. Aasta tegevusplaan on avalikustatud asutuse kodulehel, nagu muu teave metoodikakeskuse kohta.

Kuna Tallinnas ja Harjumaal on metoodikakeskuste ürituste vastu huvi märgatavalt suurenenud, tegutseb Tallinnas kolm piirkondlikku metoodikakeskust. Seda tingis ka asjaolu, et metoodikakeskuste tegevustes hakkasid osalema ka eesti õppekeelega rühmade õpetajad, kelle rühmas on eesti keelest erineva kodukeelega lapsi.

Tere tulemast!

 

2017-07-01 MK kabinet.jpg ART_0568.JPG 

 

Viimati muudetud 01.04.2023

Muutja Tatjana Požogina