Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Metoodikakeskuse tegevuskava 2018

Metoodikakeskuse tegevuskava 2018

2018 tegevuskava eesmärgid:

1) Iga lapse individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, loovust ja ettevõtlikkust arendava kaasava õpikäsitluse rakendamine.
2) Kaasava õppekäsitluse rakendamine: õpetajate eneseanalüüsi oskuse ja uurimis- ning digipädevuse arendamine ja selle sisu kasutamise oskus õppetöös, hea praktika jagamine kolleegidega
3) Laste eesti keele õppemotivatsiooni toetamine ja keelekeskkonna loomine kvaliteetseks mitmekeelseks õppe- ja kasvatustegevusteks.
4) Erivajadustega laste toetamine keelekümblusrühmas.
5) Hea praktika jagamine eesti keele ja eestikeelse õppe valdkonnas nii asutuses kui ka väljaspool lasteaeda (õppevara koostamine, praktikantide juhendamine, koolitused, nõustamine, ürituste korraldamine jms).

Kuupäev Planeeritud tegemised Aruanne Osalejate arv
Jaanuar

16.01.2017 eesti keele õpiku "Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele" praktiline koolitus.

Veebruar

Töötuba "Ideede laat" Eesti Vabariigi100. aastapäevale pühendatud lastele suunatud üritused, mis pakuvad lastele arendavat ja loovat tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust.

Märts Seminar/ümarlaud koos kooli õpetajatega "Z-põlvkond ja nutikad õppevahendid eesti keele õppes".
Aprill TLÜ koolitus "Z-põlvkond ja meeskonnatöö oskus".
Mai

Õppekäik "Muuseumi pedagoogika".

Juuni

Väljasõit "Inspireerides liikuma".

Juuli Praktikum õpetajalt-õpetajale (asutuse külastamine).
August Seminar "E-õppevahendid eesti keele õppes".
September Praktikum õpetajalt-õpetajale (lauamängude õhtu).
Oktoober

Õppereis Tartusse.
Praktikum õpetajalt-õpetajale (rollimängud eesti keele õppes).

November Koostöös TÕNK-ga koolitus.
Detsember Praktikum õpetajalt-õpetajale "Loeme raamatuid koos" (laste raamatukogu lasteaias).

Tere tulemast!

Viimati muudetud 21.02.2024