Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Metoodikakeskuse tegevuskava 2021

Läbiviimise aeg Tegevus
Märts

Koolitus: "Lapse eesti keele kui teise keele arengutasemed"

Koolitaja: Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli eesti keele professor

Aprill

Hea praktika jagamine kolleegidega: LAK - õppe kuu raames - "Lauamängude päev"

Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele õpetajad

 Mai

Hea praktika jagamine kolleegidega. Lahtine tehevus - "lavastusmängud eesti keele tunnis": teatrietendus: "Sööbik ja Pisik"

Juhendaja: Olga Boris

Juuni

Õpituba õues: "Keeleõpe läbi käeliste tegevuste".

Koolitaja: Sirje Luke

      August      Praktiline koolitus: "Padi palub tantsule"

                         Koolitaja: Kärt Tõnnison, Tallinna Ülikool Loodus- ja Terviseteaduste Instituut   

   September   Õpituba: "Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis"

                          Koolitaja: Eesti Pärimusmuusika Keskus

          

Viimati muudetud 05.10.2021