Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mille üle me uhked oleme

Mille üle me uhked oleme

 • Lasteaia populaarsus – juba palju aastaid ei vaja me eri reklaami: meie reklaam on meie lapsed ja nende vanemad
 • Vabad ja uudishimulikud lapsed
 • Rõõmsameelne ja usaldav suhtluskeskkond, kogu tegevus on suunatud lastele
 • Õppe ja aktiivne tegevus värskes õhus
 • Avastusõpe
 • Me õpime kõikjal!
 • Toetudes Emilia Reggio metoodikale toimub õppetöö suures osas värskes õhus (õuesõpe) läbi aktiivse liikumise, uurimise, katsetamise ja avastusõppe (õpetaja ei anna nn valmisteadmisi vaid suunab last iseseisvale „avastusretkele“). 
 • Lapsega suhtlemisel järgib kollektiiv humaanse pedagoogika põhimõtteid tulenevalt Väikese Inimese huvidest.
 • Õppeprotsessi aluseks on lapse individuaalsete omaduste arendamise Johannes Käis`i metoodika (osaliselt kasutatakse metoodika „Hea algus“ elemente).
 • Meie metoodikad võimaldavad lapsele luua sõbraliku ja loomingulise keskkonna tagades tema turvatunde, edukuse ja eneseusalduse.
 • Tervislik toitumine. Me oleme parima toitlustamisega lasteaed (saime tunnistus 2010 aastal)!
 • Tervistedendav lasteaed alates 2012 aastast!
 • Kõrge spordi ja vaba aja tegevuste tase: mänguväljak, avar saal muusikalisteks ja sporditegevusteks, eestikeelsed sporditunnid, suur hulk kaasaegseid vahendeid sportimiseks
 • Mitmekultuuriline lasteaed: Õppe- kasvatustöö toimub vene keeles. Kuid alates 3. eluaastast alustavad kõik lapsed eesti keele kui teise keele õppimist (5 korda nädalas, alagruppides, 7 tundi päevas).  Eesti keelt õpivad lapsed läbi spetsiaalsete mänguliste tegevuste koos eesti keele õpetajaga, läbi mängu, liikumise, muusikalise tegevuse ning läbi teiste integreeritud tegevuste (teater, ekskursioonid, peod, sportlikud meelelahutused koos eesti eakaaslastega)
 • Süvendatud eesti keele õpe alates kolmandast eluaastast kõikides aiarühmades Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ raames).

 • Alates 2014 meie lasteaias asub Tallinna Suur-Pae Lasteaed on Tallinna ja Harjumaa eesti keele kui teise keele metoodikakeskus (Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkurssi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed).

 • Lapse individuaalne toetamine (logopeed, eripedagoog, liikumisõpetaja, muusikaõpetaja)

 • Hea ettevalmistus kooliks
 • Kogenud personal, stabiilne kollektiiv
 • Uuendusmeelne juhtkond
 • Huviringid: karateeklubi, peotantsukool, iluvõimlemine, inglise keele huvialaring
 • Viljakas koostöö lastevanematega, koolidega ja teiste partneritega

Meie lasteaeda tullakse rõõmuga!

Meie tunnustused:

20.10.2017 eTwinning projekt "GPS ART" (12.aiarühma "Lõvipojad" 6-7.aastased lapsed) vt tunnistus siin

Viimati muudetud 06.11.2023