Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

Projekt „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“

Projekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti. Selles saavad osaleda lasteaiad ja koolid, kus rühmas või klassis õpivad muu kodukeelega lapsed.

2018. aastal kutsus Haridus- ja Teadusministeerium ellu pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas".  Alates 2021. aastast korraldab projekti tegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo. Tänaseks on projektiga, mis on saanud väga positiivset tagasisidet nii lasteaedadelt kui ka lapsevanematelt, liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Pilootprojekti eesmärk on tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.

2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Pilootprojekti eesmärk on toetada eesti keele õppe kvaliteedi tõstmist, et projektis osalevad muu kodukeelega õpilased saavutaksid I kooliastme lõpuks eesti keele oskuse A2 tasemel, ning tagada mitmekeelses klassis iga lapse areng, sh emakeeleoskus. Projektiga liitunud õpetajad ning koolimeeskonnad osalevad paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel ning seires.

Tallinna Suur-Pae Lasteaed liitus projektiga „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“ alates 2018 aastal. 2021 aastaks osaleb vastavas projektis 6 aiarühma, nemad võtavad aluseks keelekümbluse põhimõtteid. 

Viimati muudetud 22.10.2021