Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Suur-Pae 40. aastapäeva pidu

Tallinna Suur-Pae Lasteaed 02 märts 2022 sai 40 aastaseks seoses sellega toimus 09 juunil 2022 suurejooneline pidu lasteaia õuealal.

Tutvustame lühidalt meie ajalugu:
Meie lasteaed nägi ilmavalgust aastal 1982, nimeks oli tol ajal
„Lastepäevakodu nr 157“. Aastal 1999 sai meie nimeks Tallinna Suur-Pae Lasteaed. Meie lasteaed on spordiusku – oleme osalenud erinevatel piirkondlikel ja riiklikel spordivõistlustel. 

Alates 1999. aastast õpetame oma lastele eesti keelt ning juba 15 aastat õpivad lapsed eesti keelt teiste tegevustega lõimides.  

8 aastat tagasi asutasime koos Sihasutus Innovega eesti keele kui teise keele õpetajatele suunatud metoodikakeskuse, mis teenindab tänaseks nii Tallinna, Harjumaa kui ka kogu Lääne-Virumaa piirkonda ning on üks kuuest metoodikakeskusest üle Eesti. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti raames on meil tänaseks 6 rühma, kus on professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas. Lisaks on meil ka 3 keelekümblusrühma. Eelmisel aastal saime tunnustuse - keelekümblusasutus 2021 valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega.

Alates 1999 on lasteaias loodud tugisüsteem hariduslike erivajadustega (HEV) laste märkamiseks. Tänasel päeval, et oleks võimalik toetada rohkem lapsi lasteaias  on loodud 1,5 kohta logopeedi ja 1 eripedagoog, kes aitavad ja toetavad erilisi lapsi. 

Meie lasteaed väärtustab kultuuriliselt mitmekesist keskkonda – osaleme rahvusvahelistes projektides, olgu näidetest E-Twinning ja Say Hello To The World. Osaleme erinevates programmides – Kiusamisest vabaks, Tehnolabor, Linnaaiandus ja Roheline Kool. 

Kõik meie senised saavutused on võimalikud vaid tänud kallile personalile, lastele ja lastevanematele ning parimatele koostööpartneritele - aitäh teile kõigile!

Tallinna Suur-Pae Juhtkond tänab kogu lasteaiapere sellise vapustava peo eest. 

Aitäh kõigile, kes kohale tulid ja jagasid meiega seda sündmust.