Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt läbiviidud üritustest 2015. aastal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt läbiviidud üritustest 2015. aastal

26.november 2015  Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse õppepäev Tallinna Juudi eralasteaias AVIV

21.oktoober 2015 toimus koolitus “Eesti keele õpetaja ja rühmaõpetaja koostöö”, mille viisid läbi Lea Maiberg ja Jekaterina Blitsõna.

23.aprillil 2015 Tallinna Haridusamet korraldas ülelinnalise koolituskonverentsi eesti keele õpetamise parimast kogemusest  „Mäng on õppimine” . Koolituskonverentsi  avas  Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Meelis Kond, tervitussõnad konverentsil osalejatele ütlesid ka vanemspetsialist Anne Targem ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia direktor Tatjana Požogina.

1.aprillilil 2015 toimus metoodikakeskuses juba traditsiooniliseks saanud ideede laat „Õpetajalt õpetajale“. Sellel üritusel õpetajad tutvustavad üksteisele omaloomingut ja vahetavad kogemusi. Seekord õpetajad jagasid mõtteid ja kogemusi emade- ja isadepäeva ürituste läbiviimiseks. Tähtpäeva stsenaariumid, väikelastele sobivad laulude, luuletuste ning mängude tekstid ja allikad panevad aluse E-luulekogumikule. E-luulekogumikku koondame häälduslikult ja sõnavaralt sobivad luuletused esinemisteks ja tegevustes kasutamiseks.

20.veebruaril 2015 Teabepäev lasteasutuste juhtidele. Tervitussõnad Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialisti Anne Targema poolt. Kohtumine SA Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialisti Kadri Petersoniga. Ülevaade Metoodikakeskuse 2014. a. tehtud töödest. Metoodikakeskuse tegevuskava 2015. aastaks – Natalja Lunjova, metoodikakeskuse koordinaator. Kogumiku „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“ tutvustus ja jagamine. Tutvumine Metoodikakeskuse ruumide, olemasolevate õppevahendite ja metoodilise kirjandusega.

9. jaanuaril 2015 toimus Suur-Pae lasteaia eesti keele metoodikakeskuses ümarlaud „Lasteaiast kooli eesti keelega“. Ümarlauda olid kutsutud eesti keele õpetajad Tallinna vene õppekeelega lasteaedadest ja koolidest. Õpetajad tulid kokku, et jagada oma kogemusi eesti keele õpetamisel, arutada murekohti ning lasteasutuse ja kooli järjepideva koostöö võimalusi.
Lasteaia õpetajad esitasid  küsimusi kooli ootuste ja lootuste kohta. Kõiki huvitasid koolide nõudmised 1. klassi lapsele ja tema arendamine olemasolevaid teadmisi arvestades. Lasteaias on kogu õpe mänguline ja suunatud motiveerimisele ning üheks mureks oligi, et koolis kasutatakse lapse mängulise õppimise võimet liiga vähe.
Koolide esindajad tutvustasid õpikuid, õppevahendeid ja metoodikat, mida algklassides keeleõppes valdavalt kasutatakse.
Pae Gümnaasiumi õpetajad Maia Lust ja Ljudmilla Zarina tegid väga sisuka ettekande ja esitluse oma kooli keeleõppe suurest kogemusest. Pae Gümnaasiumis on kaks varajase keelekümbluse metoodika alusel töötavat klassi ja 4 tavaklassi. Töötab eelkool Akadeemia PROVENTUS, kus käib 160 last. Õpetajad rääkisid, mille poolest erineb laste õpetamine tavaklassis ja keelekümblusklassis. Lasteaia õpetajad said teada, kuidas töötavad õpetajad eelkoolis ja mida nad mõtlevad koolivalmiduse all.
Koole esindasid veel Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Galina Jalivets ja Paekaare Gümnaasiumi staažikas õpetaja Ljudmilla Taranova.
SA Innove Keelekümbluskeskuse peaspetsialist Kadri Peterson arvas, et selle ümarlauaga on astutud esimene samm tihedaks koostööks lasteaedade ja koolide vahel. Samuti tutvustas ta Keelekümbluskeskuse poolt väljaantud kogumiku „Stsenaariumite kogumik keelekümblusrühmadele“, mille said kaasa kõik ümarlauas osalenud õpetajad.

Viimati muudetud 21.02.2024