Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2017. aastal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2017. aastal

12.12.2017 Koostöös INNOVE SA-ga "Eesti keele õpetamise parima praktika tutvustamine rahvusvahelisel tasandil: Soome õpetajate visiit, hea praktika jagamine kolleegidega".
Teema: „Lapse loovust, suhtlemist, probleemi lahendamise oskust arendava õpikäsitluse rakendamine kasutades arukalt kaasaegseid aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid. Laste eesti keele õppemotivatsiooni toetamine ja keelekeskkonna loomine kvaliteetseks mitmekeelseks õppe- ja kasvatustegevuseks digikultuuri lõimides õppe- ja kasvatusprotsessi“.

05.12.2017 kell 15:00 - 17:00 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuvas Tallinna ja Harjumaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuses õpetajatele Eesti Folkloorinõukogu Koolituskeskuse poolt korraldatud koolitus „Mäng ringis ja ring mängus“
Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, eesti keeles õppetegevusi läbi viivad muusika- ja liikumisõpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajatele, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi. 
Elav pärimuskultuur on loomisseisundis lõpmatus, mis väljendab inimese, looduse ja kogu maailma kooslust, samuti viitab tasandilisele kujundile – ringjoon ehk sõõr. Iga inimene, olles osa mõnest ringist (perering, sõprusring), osaledes aastaringis, tekitab oma mõtestatud tegudega ringikujulisi liikumisi (eluring), mis muudavad maailma. 
Koolitusel osalejad saavad Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt tõendi osalemise kohta kohe pärast koolitust 5.12.2017. Vaata pilte siit.

14.11.2017 toimus Õppereis Pärnusse (koostöös Tallinna Rukkilille Lasteaia metoodikakeskusega).
Teema: „Aktiivõppe meetoditega tutvustamine keelekümblusrühmades“. Pärnu Lasteaed Trall ja Pärnu Lasteaed Kelluke külastamine, tutvumine Pernova Hariduskeskusega.

02.11.2017 toimus Lasnamäe Vene Gümnaasiumi eesti keele tund lasteaia metoodikakeskuse mängutoas. Projekti "Me õpime kõikjal" Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 2. klaasi õpilased koos õpetaja Küllike Reitsnikuga raames külastasid Suur-Pae Lasteaeda. Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele õpetajad Maria ja Olga tutvustasid lastele eesti keele metoodikakeskuse keelemänge, koolilapsed koos lasteaia lastega osalesid keelemängudes, nimetasid eesti keeles Eestimaa tuntumaid kohti, elukutseid, toiduaineid  ja vastasid küsimustele ohutust käitumisest, kasutades pilte. Vaata pilte siit.

13.09.2017 Õppepäev õppematerjali "Lauldes on õppida tore" tutvustamine Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse saalis
Sihtrühm: eesti keele ja muusika õpetajad vene õppekeelega lasteaias ning eesti  õppekeelega lasteaia õpetajad, kelle rühmas on muu kodukeelega lapsed.
Maht: 4 akadeemilist tundi 
Koolitajad: õppematerjali “Lauldes on õppida tore!” koostajad Lea Maiberg ja Natalja Lunjova. 
Ürituse osalejatele väljastame õppepäeva kohta teatise (ürituse nimetus, toimumise aeg, koht, maht akadeemilistes tundides, läbiviija nimi).

23.05.2017 „Parimad praktikad“: Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele tund Lasnamäe Vene gümnaasiumis (Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele õpetajad külastasid Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, kus tutvustasid 1. klassi lastele ja õpetajale Bee-Bot`i ning  näitasid, kuidas saab seda  kasutada  keeleõppe toetatamiseks).

03.05.2017 Töötuba “Mängime koos” - Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskusesse tulid kokku 14 õpetajat ühetestkümnest lasteaiast.
Töötoa “Mängime koos” eesmärgiks oli tutvuda laenutamiseks mõeldud keskuses olevate mängudega. Moodustasime kolm töörühma. Iga rühm valis omale meeldivad mängud, tutvus mängureeglitega. Õpetajad mängisid ise uut mängu, arutasid mängu sobivust keeleõppeks, kas on vajalik adapteerimine tööks muukeelsete lastega, mõtlesid, kuidas saab mängu kasutada keeletegevuses töös laste rühmaga. Iga töörühm tutvustas mängu teistele koosviibijatele ja pakkus oma mõtteid ja võimalusi kasutamiseks keeletegevustes.
Töörühmadele oli antud ülesanne vormistada mängule metoodiline juhend, mida saab panna üles metoodikakeskuse kodulehele koos mängu pildi- ja reeglitega.
Õpetajad aktiivselt osalesid arutelus. Kõik jäid töise kohtumisega rahule. Õpetajad kolmest lasteaiast kohe laenutasid mitmed mängud.
Koordinaator Natalja Lunjova reklaamis ka meie Mängutuba, mis on lahti lasteaias ja on mõeldud külastamiseks piirkonna lasteaedadele.

20.04.2017 LAK-kuu raames Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetajate esitlus-ettekanne Tallinna Pae Gümnaasiumis konverentsil ja töötuba „Lapse suhtlemist ja loovust arendava õpikäsitluse rakendamine kasutades arukalt kaasaegseid aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid“.

04.04.2017 Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuv Tallinna, Harjumaa ja Lääne-Virumaa Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus korraldab teabepäev eesti õppekeelega lasteaedade juhtidele ja rühmaõpetajatele, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi.
Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda haridusasutuste pedagoogidele koostöö võimalusi (üritused, koosolekud, näitused, ühisprojektid lasteaedade vahel jms). Tegevuse suunaks on ka erinevate koolituste, praktiliste õppepäevade ja õppereiside korraldamine vastavalt õpetajate vajadustele.
Teabepäeval anname teada, milliseid üritusi ja tegevusi oleme 2017. aastaks planeerinud.

1.03.2017 Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse juures on avatud „Eesti keele mängutuba”

Viimati muudetud 21.02.2024