Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2018. aastal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2018. aastal

16. novembril 2018 10.00-13.15 toimus koolitus „Kuulamise ja rääkimise arendamine II“Koolituse viis läbi Tallinna Tähekese Lasteaia tuntud õpetaja-metoodik Lea Maiberg. Koolitusel osalesid koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ja eesti keele õppekavaga rühmaõpetajad.  Vaata pilte pildialbumist:

26.10.2018 korraldas Metoodikakeskus eesti keele kui teise keele ja keelekümblusrühmade õpetajatele  õppereisi Narva.

Tallinna Rukkilille ja Suur-Pae lasteaedade metoodikakeskused ootavad eesti keele kui teise keele ja keelekümblusrühmade õpetajaid 26.10.18 õppereisile Narva, kus külastame Narva Lasteaeda Päikene (Hariduse tn. 11, 20303, Narva). Õppereisi teemaks on „IKT- põhiste õppemängude kasutamine lasteaia õppeprotsessis (interaktiivne puutetahvel, tahvelarvuti jm)“. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite ja IKT- põhiste õppemängude kasutamiseks õppetöös. Digivahendite kasutamine õppetöös muudab õppimise ja õpetamise paindlikumaks ning isikukesksemaks, aidates suurendada õpihuvi ja kujundada elukestvaks õppeks vajalikke oskusi. Buss ootab meid kell 7.00 „Estonia“ teatri vastas olevas parklas. Tagasi jõuame orienteeruvalt kell 18.00.

26.10.2018 Metoodikakeskus kutsub eesti keele õpetajaid praktilisele koolitusele „Digivahendid ja õppeprogrammid Narva Lasteaias Päikene“ (väljasõit Narva linna). Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajad, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi. Metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo tel 5621 6706, E-post: [email protected] 

25.septembril 2018 kell 13:00 korraldas Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskus eesti keele kui teise keele ja keeleküblusõpetajatele  õpitoa "Kuidas kiita last?" (lapse toetamine motiveeritud hindamise kaudu). Läbiviija: Lapsepõlve Akadeemia MTÜ juht, psühholoog Jelena Parfjonova (õpituba see kord on vene keeles, tõlgime eesti keelde kohapeal). Aadress: Punane 29 Tallinn 13611 (muusikasaaslis). Sihtgrupp: keelekümblusrühma õpetajad, eesti keele kui teise keele õpetajad
Koolituse maht: 2 ak tundi (õpetajale väljastatakse tõend enesetäiendamise kohta)
Koordinaator Piret Kollo tel 56216706 E-mail: [email protected]

13. juunil 2018 korraldas Suur-Pae lasteaia metoodikakeskus Harjumaa keelekümblus- ja eesti keele kui teise keele õpetajatele õppepäeva väljasõiduga Läänemaale, kus osales 19 õpetajat.

Tallinna  Suur-Pae lasteaia metoodikakeskus kutsus juunikuus kõiki  eesti keele kui teise keele õpetajaid loodust märkama ja tervist turgutama, kasutades digitaalset rakendust Avastusrada. Haapsalus ootas õpetajaid ees „Liigu ja õpi” virtuaalne orienteerumismäng „Avastusrada 2017”. Rajal läbiti kontrollpunktid, kus saoma teadmiseid testida ja ülesandeid lahendada. Pealelõunase aja veetsime Palivere Spordikeskuses, liikudes looduses, õppides ja mängides Disc Golfi. Vaata pilte pildialbumist

25.mail 2018 külastasid Tallinna Suur-Pae Lasteaeda õpetajad Hispaaniast, kes tutvusid Eesti keelekümblusprogrammiga lasteaias.

2017/2018 õppeaasta jooksul jagasid Tallinna Suur-Pae Lasteaia õpetajad oma kogemusi kolleegidega nii Eestist (õpetajatega Paekaare, Mardi, Südamekese ja Pirita Lasteaiast) kui ka välismaalt (Soomest, Lätist, Leedust ja Hispaaniast). Hispaanlased tutvusid lähemalt Suur-Pae lasteaia ja seal asuva eesti keele kui teise keele piirkondliku metoodikakeskusega, mis koostöös SA-ga INNOVE osutab tuge    Harjumaa ja Tallinna õpetajatele alates 2014. aastast.  Metoodikakeskus organiseerib eesti keele õetajatele erialaseid loenguid, seminare, konverentse ja töötubasid. Keskuses on    raamatukogu, kust on võimalik laenutada metoodilisi materjale, erialastkirjandust,  filme, CD-plaate ja kaasaegseid mänge, mida õpetajad saavad õppetegevustes kasutada.  

Visiidi käigus korraldati külalistele ringkäik    rühmadesse, kus nad said vaadata kolme keelekümblusrühma erinevaid õppetegevusi, kus lapsed    mõistatasid mõistatusi, laulsid, kasutasid konstruktorit LEGO Education ning programmeerisid Bee-Bot ja Ozobot minirobotitega. Robotite ehitamine ja programmeerimine arendab laste käelist tegevust, loogilist mõtlemist, meeskonnatööd ning väljendusoskust. Robootika haarab kaasa nii poisse kui tüdrukuid.   

Külalisõpetajatele avaldas muljet erinevate innovaatiliste lahenduste kasutamine õppetegevustes ning nad olid väga üllatunud, et robotitega    programmeerivad juba 3-4 aastased lapsed iseseisvalt. Samuti proovisid külalised ise kätt programmeerimises Bee-Bot robotitega, mis osutus neile isegi koos laste abiga üsna keeruliseks.   

Hispaanlastele meeldisid organiseeritud mängulised õppeprotsessid, selline lähenemine tõstab õppimise efektiivsust ja samuti lapse huvitatavust. Eesti keele tundides on lastel põnev ja nad on väga head suhtlejad.  

Õpetajatele Hispaaniast pakkus suurt huvi aktiivne õppimine õues, mille käigus suunatakse lapsi märkama, uurima ning kogema mängu kaudu. Silma jäi külalistele Suur-Pae lasteaia kena ja hooldatud õueala kaasaegsete rajatistega laste liikumistegevuste arendamiseks.   

Suured tänud INNOVE SA Keelekümbluskeskuse meeskonnale ja Suur-Pae Lasteaia perele!  

Vaata pilte pildialbumist:

10.-27.04.2018 AVATUD USTE PÄEVAD Tallinna Suur-Pae Lasteaias

Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuvas Tallinna ja Harjumaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuses jagasid aprillikuus eesti keele õpetajad LAK- ja nutikuu raames kogemust kasutades oma tegevustes roboteid ja digivahendeid (LAK-kuu ja nutikuu raames avatud üritused eesti keele õpetajatele).

Tallinna Suur-Pae Lasteaia aprilli LAK-ja nutikuu teemaks oli Z-põlvkond ja nutikad õppevahendid eesti keele õppes, mille eesmärgiks oli tutvustada asutuses toimuvaid keele- ja aineõpet lõimivaid õppetegevusi, kuidas õppes toetatakse laste pädevuste kujunemist kasutades kaasaegseid nutikaid õppevahendeid. Nutivahendite abil saab muuta eesti keele õppimist ja lapse Eesti ühiskonda lõimumist põnevamaks ja kaasaegsemaks.

Fookuses on lapse loovust, suhtlemist, probleemi lahendamise oskust ning arendava õpikäsitluse rakendamist kasutades arukalt kaasaegseid aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid, rohkem valikuvabadust lastele motivatsiooni, huvipõhilisuse ja uudishimu kujundamisel (õppe- ja kasvatusprotsess toetab kaasavat uurimuslikku, mängulist õpet, kus laps on aktiivne osaleja ja kaasaegsete digivahendite julge kasutaja).

11.04.2018 kell 13:00-14:30 Seminar ja töötoad "Mängud minirobotitega Ozobot ja Blue-Bot lasteaias" (Tallinna Suur-Pae Lasteaia, Tallinna Paekaare Lasteaia ja Pirita Lasteaia õpetajate koolitamine-nõustamine ja hea praktika jagamine kolleegidega). Eesmärk: lapse arengut toetab tulemustele orienteeritud, kutsealaselt pädev, loominguline ja ühtse meeskonnaga töötav kaasaegsete digioskustega personal. 
Osalejad: Tallinna Paekaare Lasteaia 12 õpetajat, Tallinna Suur-Pae Lasteaia 20 õpetajat, Pirita Lasteaia 2 õpetajat (kokku kuni 35 õpetajat)

10.04.2018 kell 9:30 Kevadviktoriin eesti keeles "Bee-Bot ja Blue-Bot minirobotidega kevadet otsimas ja tarkust kogumas" koos teiste lasteaedade 5-6.a lastega mängisid eesti keeles Tallinna Suur-Pae Lasteaia Pääsukesed (Tallinna Suur-Pae Lasteaeda kutsuti 5-6 aastased lapsed erinevatest eesti lasteaedadest - kokku 6 meeskonda, 5 last koos õpetajaga, kokku kuni 30 last, 12 õpetajat ja 24 külalist) 

Koht: Tallinna Suur-Pae Lasteaia muusikasaal (Punane 29, Tallinn)
Maht: 2 ak tundi

Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajad, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi.

Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele õpetajad Maria Mikheenko ja Olga Nedobežkina, keelekümblusrühma õpetajad Veera Radionova ja Tiina Kannike, õpetajad Elena Pashchenko ja Irina Rodionova, logopeed Olga Tarlõkova.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere kingib meie lastele ja õpetajatele, lastevanematele ja kõikidele külalistele ning  Eesti riigile 100. sünnipäevaks isetehtud nukud erinevate maakondade rahvariietes.

Juba eelmise aasta lõpust tutvusime Eesti rahva kommetega, uurisime millised on eesti rahvariided ja millal neid kantakse. Ikka selleks, et saada uusi teadmisi ja valmistuda Eesti riigi sünnipäevaks.  

Maailm muutub, vanemad traditsioonid ununevad. Meie lasteaia üks eesmärk on tekitada ja hoida huvi meie traditsioonide vastu, rahvarõivaste vastu. Veebruarikuu alguses korraldasime    lasteaias nukkude ja nende riiete valmistamise õpitubasid, kus osalesid 4-7 aastased nukumeistrid. Käeliste tegevuste kaudu õpivad lapsed väärtustama ajalugu ja nägema ilu meie rahvakultuuris.  

Tulemus oli suurepärane ja seepärast otsustasime valminud nukkudega kaunistada lasteaia fuajee, et kõik meie lapsed, õpetajad, lapsevanemad ning külalised saaksid neid imetleda.  

Tänaseks oleme avanud lasteaias näituse „Eesti rahvarõiva ilu“, kus on näha erinevate Eesti maakondade rahvarõivad ja nende eripärasused. Rahvarõivaste ajaloo ja mitmekülgsuse kaudu saame tutvuda kogu Eesti rahva eripära ja mitmekesisusega.  

Eesti riigi 100. sünnipäev on hea võimalus tuua rõõmu inimestele ning kogukondadele, äratada meis kõigis huvi Eesti ajaloo ja kultuuri vastu, innustada lapsi ja täiskasvanuid kultuurist osa saama, muuta nende kultuurielu veelgi sisukamaks.  

Tehes üheskoos midagi huvitavat, õpime tundma ja armastama oma kodumaad.  

Palju õnne, meie Eesti!  

Vaata pilte pildialbumist:

06.02.2018 kell 10:00 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse poolt korraldatud koolitus: «Kuulamise ja rääkimise arendamine» Tähekese Lasteaias (Tallinn, Ehitajate tee 50). Koolituse läbiviijaks oli Lea Maiberg (Tähekese Lasteaia õpetaja-metoodik) ja koolitus kestis 3 tundi.  

Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajad, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi.

25.01.2018 külastasid Tallinna Suur-Pae Lasteaeda Leedu ja Läti haridusjuhid ja õpetajad koos Tallinna Männi ja Paekaare Lasteaedade juhtkonna ja õpetajatega.

Koostöös Tallinna Männi ja Paekaare Lasteaiaga korraldatud  külaskäigul räägiti Eesti haridussüsteemist, keelekümbluse programmi rakendamise    põhimõtetest ja Eesti keele kui teise keele metoodikakeskuse tegevusest.   

Külalistele tutvustati lasteaeda ja metoodikakeskuse mängutuba ning erinevaid tegevusi keelekümblusrühmades.   

Haridusjuhtidele ja õpetajatele Leedust ja Lätist avaldas muljet eriti innovaatiliste lahenduste kasutamine õppetegevustes. Samuti meeldis neile meie hubane ja kodune keskkond ning see kuidas on lahendatud igapäevasündmuste kajastamine ja info edastamine lastevanematele ja külalistele.  

Rohkem pilte pildialbumis:

16.01.2018 kell 14:00 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuses (Punane 29) eesti keele õpetajatele õpiku “Minu eesti keel - eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele” praktiline koolitus. Koolituse läbiviijateks olid Inga Mangus ja Merge Simmul ja koolitus kestis 2 tundi.  

Eesti keele õpik vene emakeelega koolieelikutele.jpg

Õpikumaterjalid aitavad hästi meelde jätta lihtsaid ja mängulisi harjutus. Suureks abiks on  kuulamisharjutused ning vahvad videod, mille toel saab õpitut kuulata, vaadata ja korrata. Näitliku õppevarana on koostatud ka töölehed, kus on  värvilised pildid ja lauamängud. Õpikuga kaasas olevate tähekaartide abil võib hakata eestikeelseid suurtähti õpetama paralleelselt koos õpikus olevate teemadega. Eeldades, et selle õpikuga hakkavad töötama nii õpetajad kui ka lapsevanemad, leiab õpiku lõpus rubriigist “Kuidas õpikut kasutada?” metoodilisi näpunäiteid. Õpik on lastele vanuses 3–7. Õpikusse  on valitud teemad, millega selles vanuses laps oma igapäevaelus kokku puutub. Pärast õpiku läbimist oskab laps eesti keeles tervitada ja hüvasti jätta; öelda, mis on ta nimi, kui vana ta on ja mis kell on; rääkida oma perest; küsida lihtsamaid küsimusi ja rääkida muustki.

Sihtgrupiks on koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetajad, keelekümblusrühmade õpetajad ning eesti õppekeelega lasteaedade rühmaõpetajad, kelle rühmades on palju muukeelseid lapsi.

Koolitusel osalejad saavad Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt tõendid kohe pärast koolitust 16.01.2018.   

Vaata pilte koolitusest siin:


  
Metoodikakeskuse koordinaator Piret Kollo tel 5621 6706, E-post: [email protected] 

NB! Keskuses saab laenutada metoodilist kirjandust ja mänge. 
Metoodikakeskuse juures on avatud „Eesti keele mängutuba” nii lastele kui ka õpetajatele.  
Mängutuba töötab tööpäevadel kella 9.00-11.00.  
Mängutuba on mõeldud piirkonna lasteaedadele. Õpetajad saavad tulla lastega ja mängida keskuses olevaid mänge. 
Rohkem info: /est/suur-pae-lasteaed/Metoodikakeskuse-tegevustest

Viimati muudetud 12.02.2024