Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2020. aastal

31.01.2020  - Õpituba: "Muinasjuttude kasutamine keeleõppes" Koolitaja: eesti keele õpetaja - metoodik Lea Maiberg. Õpetajad said teada kuidas saab Kriidikut  keeleõppes kasutada ning kuidas saab head eesti muinasjutud lastega koos lavastada. 

IMG_20200131_100720.jpg

 

IMG_4406 (1).JPG

IMG-2a827086587baa500eb05af495ab475f-V.jpg

11.02.2020 - Teabepäev kooliõpetajatele: "Metoodikakeskuse mängud ja õppevahendid".  Teabepäeva läbiviija: metoodikakeskuse koordinaator Olga Boris. Metoodikakeskuse külastasid Tallinna Lasnamäe ja Läänemere koolide õpetajad. Kooliõpetajad tutvusid Suur-Pae lasteaiaga ja laenutamiseks mõeldud keskuses olevate mängudega.

IMG_4494.jpg

IMG_4502.jpg

28.02.2020  - Koolitus: "Lastevanemte hinnangud oma teadmistele keelekümblusprogrammist, ootused laste keeleõppele ja keelekümblusalasele infomaterjalile". Koolituse läbiviijad: Ave Hermas ja Jekaterina Pochukaeva. Koolitus andis õpetajatele ülevaate lastevanemate teadmistest keelekümblusest ja ootustest lapse keeleõppele.

IMG_20200228_135423.jpg

29.04. ja 15.05.2020 - Veebikoolitus ZOOM keskkonnas: "Ajakirja kasutamise veerandsada töövõtet". Koolituse läbiviija: Kaire Viil OÜ Selged Sihid. Nüüdisajal räägib pilt rohkem kui tuhat sõna. Koolitusel õpitakse kümmekond piltide kasutamise töövõtet nii rühmatööks kui individuaalseks õppimiseks.

IMG_20200429_113031.jpg

IMG_20200521_150822.jpg

07.09.2020 Teabepäev Eesti Lastekirjanduse keskuses: "Tutvumine uue eesti lastekirjandusega". Teabepäeval andis Eesti Lastekirjanduse keskuse lugejateeninduse juhataja Anne Kõrge põhjaliku ülevaate uutest eesti lastekirjandustest.

IMG_20200907_103124.jpg
Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2021. aastal

24.03.2021 - Veebikolitus: "Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed" Koolitaja: Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, aasta koolitaja 2019, Reili Argus, PhD.

Koolituse eesmärk   on saada ülevaade esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustets, lapse teise keele arengu perioodidest ja osata määrata lapse teise keele oskamise taset.

Koolituse teemad: 

  • Lapse keeleline areng
  • Esimese ja teise keele omandamise põhierinevused
  • Eesti keele sõnavara ja grammatika keerukamad osad
  • Teise keele omandamise perioodid
  • Lapse keeleoskuse taseme hindamine.

30.04.2021 - Hea praktika jagamine kolleegidega LAK - õppe kuu raames : "Lauamängude päev". Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae lasteaia õpetajad.

Link videole asub siin.

04.05.2021  - Hea praktika jagamine kolleegidega LAK- õppe kuu raames. Lahtine tegevus: "Lavastusmängud eesti keele tunnis"  - teatrietendus "Sööbik ja Pisik". Juhendaja : Olga Boris.

Link teatrietendusele asub siin.

08.06.2021 - Õpituba õues: Keeleõpe läbi käeliste tegevuste. Koolitaja: Sirje Luke.

Koolituse eesmärk:

  •  

Saada ülevaade omavalmistatud mängudest ja õppevahenditest, mille abil toetada eesti keele  omandamist.

 

IMG_20210608_110135.jpg

 

IMG_20210608_113908.jpg

 

IMG_20210608_102528.jpg

IMG_20210608_105509.jpg

23.08.2021 - Praktiline koolitus: "Padi palub tantsule", koolitaja Kärt Tõnisson Tallinna Ülikooli Loodus-ja Terviseteaduste Instituut.

Koolituse eesmärk:

  • Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumismängude läbiviimiseks, kasutades loovülesandeid.

IMG_20210823_122844.jpg

IMG_20210823_122858.jpg

IMG_20210823_124108.jpgIMG_20210823_125008.jpg

30.09.2021 - Õpituba: "Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis", koolitaja:  MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

Koolituse eesmärk:

  •  

Etniliste laulumängude avastamine.

IMG_20210930_110758.jpg

IMG_20210930_111822.jpg

IMG_20210930_121550.jpgIMG_20210930_122652.jpg

IMG_20200907_221006.jpg

IMG_20200907_121229.jpg

IMG_20200907_121942.jpg

29.10.2020 - Praktiline koolitus: "Pall kutsub veerema". Koolituse läbiviija TÜ loodus-ja terviseteaduste instituudi koolitaja Kärt Tõnisson. Koolituse eesmärgiks on täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumismängude läbiviimiseks, kasutades palli ja loovülesandeid.

IMG_20201029_125405.jpg

IMG_20201029_143229.jpg

IMG_20201029_142903.jpg

Viimati muudetud 24.09.2022