Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2021. aastal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2021. aastal

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse tegevused 2021. aastal  (vt metoodikakeskuse sisuaruanne 2021)

 02.02.2021 Teabepäev veebis metoodikakeskuse tegevustest ja eesmärkidest koostöös Haridus- ja Noorteameti mitmekeelne büroo spetsialistidega (sihtrühm:Harjumaa ja Tallinna  eesti keele kui teise keele lasteaiaõpetajad, keelekümblusrühma õpetajad ja pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ eestikeelsed õpetajad)
38 osalejat

24.03.2021 Veebikolitus "Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed" 
Koolitaja: Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, aasta koolitaja 2019, Reili Argus, PhD. Koolituse eesmärk   on saada ülevaade esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustets, lapse teise keele arengu perioodidest ja osata määrata lapse teise keele oskamise taset.
Koolituse teemad: Lapse keeleline areng. Esimese ja teise keele omandamise põhierinevused. Eesti keele sõnavara ja grammatika keerukamad osad. Teise keele omandamise perioodid. Lapse keeleoskuse taseme hindamine.
21 osalejat

30.04.2021 Hea praktika jagamine kolleegidega LAK - õppe kuu raames "Lauamängude päev". Link videole asub siin.
Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae lasteaia õpetajad Tiina Kannike ja Olga Boris; . 

04.05.2021 Hea praktika jagamine kolleegidega LAK- õppe kuu raames: Lavastusmängud eesti keele tunnis - laste teatrietendus eesti keeles "Sööbik ja Pisik". Juhendaja: Tallinna Suur-Pae Lasteaia eestikeelne õpetaja Olga Boris. 
 

08.06.2021 Õpituba õues "Keeleõpe läbi käeliste tegevuste". Koolitaja: Sirje Luke.
Eesmärk: Parima praktika jagamine kolleegidega. Saada ülevaade omavalmistatud mängudest ja õppevahenditest, mille abil toetada eesti keele  omandamist.

IMG_20210608_102528.jpg IMG_20210608_105509.jpg

23.08.2021 Praktiline koolitus "Padi palub tantsule".
Koolitaja: tantsija, koreograaf, liikumis- ja tantsuõpetaja Kärt Tõnisson, Tallinna Ülikooli Loodus-ja Terviseteaduste Instituut.
Koolituse eesmärk: Täiendada teadmiste pagasit ja harjutusvara laste liikumismängude läbiviimiseks, kasutades loovülesandeid.

IMG_20210823_122858.jpg IMG_20210823_124108.jpg IMG_20210823_125008.jpg

30.09.2021 Õpituba "Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis"
Koolitaja:  MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
Koolituse eesmärk: eriliste etniliste laulumängude, üllatavate rahvalaulude, mängituslaulude, tantsulaulude avastamine ja eesti rahvatraditsioonidele tähelepanu pööramine. Eesti keele kui teise keele lasteaiaõpetaja ja muusikaõpetaja oskab omaenda isiksusest ja huvidest lähtuvalt õpetada erinevaid laulumänge,  lõimida läbitut teistesse ainevaldkondadesse

IMG_20210930_111822.jpg IMG_20210930_121550.jpg IMG_20210930_122652.jpg

IMG_20200907_221006.jpg

IMG_20200907_121229.jpg

IMG_20200907_121942.jpg

29.10.2020 - Praktiline koolitus: "Pall kutsub veerema". Koolituse läbiviija TÜ loodus-ja terviseteaduste instituudi koolitaja Kärt Tõnisson. Koolituse eesmärgiks on täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumismängude läbiviimiseks, kasutades palli ja loovülesandeid.

IMG_20201029_125405.jpg

IMG_20201029_143229.jpg

IMG_20201029_142903.jpg

Viimati muudetud 01.04.2023