Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse üritused 2021. aastal

24.03.2021 - Veebikolitus: "Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed" Koolitaja: Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, aasta koolitaja 2019, Reili Argus, PhD.

Koolituse eesmärk   on saada ülevaade esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustets, lapse teise keele arengu perioodidest ja osata määrata lapse teise keele oskamise taset.

Koolituse teemad: 

  • Lapse keeleline areng
  • Esimese ja teise keele omandamise põhierinevused
  • Eesti keele sõnavara ja grammatika keerukamad osad
  • Teise keele omandamise perioodid
  • Lapse keeleoskuse taseme hindamine.

30.04.2021 - Hea praktika jagamine kolleegidega LAK - õppe kuu raames : "Lauamängude päev". Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae lasteaia õpetajad.

Link videole asub siin.

04.05.2021  - Hea praktika jagamine kolleegidega LAK- õppe kuu raames. Lahtine tegevus: "Lavastusmängud eesti keele tunnis"  - teatrietendus "Sööbik ja Pisik". Juhendaja : Olga Boris.

Link teatrietendusele asub siin.

08.06.2021 - Õpituba õues: Keeleõpe läbi käeliste tegevuste. Koolitaja: Sirje Luke.

Koolituse eesmärk:

Saada ülevaade omavalmistatud mängudest ja õppevahenditest, mille abil toetada eesti keele  omandamist.

IMG_20210608_110135.jpg

IMG_20210608_113908.jpg

IMG_20210608_102528.jpg

IMG_20210608_105509.jpg

23.08.2021 - Praktiline koolitus: "Padi palub tantsule", koolitaja Kärt Tõnisson Tallinna Ülikooli Loodus-ja Terviseteaduste Instituut.

Koolituse eesmärk:

  • Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumismängude läbiviimiseks, kasutades loovülesandeid.

IMG_20210823_122844.jpg

IMG_20210823_122858.jpg

IMG_20210823_124108.jpgIMG_20210823_125008.jpg

30.09.2021 - Õpituba: "Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis", koolitaja:  MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus

Koolituse eesmärk:

Etniliste laulumängude avastamine.

IMG_20210930_110758.jpg

IMG_20210930_111822.jpg

IMG_20210930_121550.jpgIMG_20210930_122652.jpg

Viimati muudetud 06.10.2021