Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevuskava

Tegevuskava

2016-2017-Tegevuskava

Aasta teema: Me hoolime üksteisest ja ümbritsevast keskkonnast!

Moto: Meelte arendamine aitab inimestel paremini mõista ja tajuda ümbritsevat

2016/17 õppeaasta eesmärgid:

  • 1. Eestvedamine ja juhtimine: Väärtustel põhinev osalusjuhtimine ja süsteemne sisehindamine toetavad kõikide valdkondade arengut.
  • 2. Personalijuhtimine: Laste arengut toetab kutsealaselt pädev, loominguline ja ühtse meeskonnana töötav personal, kasutades uusi õpetamisviise, aktiivõppe meetodeid ning kaasaegsed IT-vahendeid.
  • 3. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2016/17:
  • 3.1. Laps avastab, uurib ning tutvub läbi mängu kodukoha loodusega (lapse loovuse arendamine).
  • 3.2. Laps käitub ümbritsevat keskonda ja tervist hoidvalt (turvalisus ja ohutus)
  • 3.3. Laps tunneb huvi eesti kultuuri vastu.
  • 3.4. Laste igakülgset arengut toetab ja individuaalsust arvestada aitab lasteaia  koostöö peredega.
  • 4. Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid): Lasteaias on rakendatud säästliku majandamise ja keskkonnahoidmise põhimõtted.
  • 5. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine: Huvigrupid on kaasatud lapse ja lasteasutuse arengu toetamisse
  • 6. Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid): Lasteaias on rakendatud säästliku majandamise ja keskkonnahoidmise põhimõtted.

Vaata 2016/2017 õa tegevuskava SIIN

Viimati muudetud 21.02.2024