Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevuskava 2017/2018

Tegevuskava 2017/2018

2017/2018 TEGEVUSKAVA

2017/18 õppeaasta teema: EESTI VABARIIK 100

Õppeaasta Tallinna Suur-Pae Lasteaia eesmärgid:

  1. Õppe- ja kasvatustöö on terviseedenduslik ning suurendab laste teadmisi keskkonnast ja tervisliku eluviisi vajalikkuse mõistmist.
  2. Väärtustel põhinev õppe- ja kasvatusprotsess toetab kaasavat uurimuslikku, mängulist õpet, kus laps on aktiivne osaleja ja kaasaegsete digivahendite julge kasutaja.
  3. „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika toetab laste sotsialiseerimist.
  4. Lapse Eesti ühiskonda lõimumist toetavad mänguline õppe- ja kasvatusprotsess, aktiivõppe meetodid ja täiendatud õppekava.
  5. Lapse arengu hindamine toimub mängu alusel ja toetab lapse koolivalmidust.

2017/2018 õa eesmärgid:

Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine

1. Väärtustel põhinev osalusjuhtimine ja süsteemne sisehindamine toetab kõikide valdkondade arengut ning tõstab organisatsiooni mainet.

2. Põhiväärtused on rakendunud igapäevategevustes, arusaadavad kõikidele huvigruppidele ja toetavad organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi.

3. Ühised väärtused ja sünergia toetab organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi.

4. Keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine.

Personalijuhtimine

5. Kaasava õpikäsitluse rakendamine läbi õpetajate eneseanalüüsi oskuse ja uurimispädevuse arendamise,
6. Õpetaja digioskuste arendamine ja selle sisu kasutamise oskus õppetöös

Õppe- ja kasvatustegevus

7. Õppe- ja kasvatustöö on terviseedenduslik ning suurendab laste teadmisi keskkonnast ja tervisliku eluviisi vajalikkuse mõistmist.

8. Väärtustel põhinev õppe- ja kasvatusprotsess toetab kaasavat uurimuslikku, mängulist õpet, kus laps on aktiivne osaleja ja kaasaegsete digivahendite julge kasutaja.

9. „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika toetab laste sotsialiseerimist.

10. Lapse Eesti ühiskonda lõimumist toetavad mänguline õppe- ja kasvatusprotsess, aktiivõppe meetodid ja täiendatud õppekava.

11. Lapse arengu hindamine toimub mängu alusel ja toetab lapse koolivalmidust.

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

12. Lasteaed on tuntud ja tunnustatud oma piirkonna lapsevanemate hulgas.

13. Lasteaia kogu pere on jätnud oma positiivse jälje keskkonnateadliku algatusega ja panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid)

14. Lasteaias on loodud turvaline ja mitmekeelsust toetav soodne kasvu- ja õpikeskkond.

15. Laste loovuse arendamiseks pakuvad huvitavaid võimalusi kaasaegse tehnoloogia vahendid.

 

Viimati muudetud 21.02.2024