Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevuskava 2018/2019

Tegevuskava 2018/2019

2018/19 TEGEVUSKAVA

Aasta teema:  Hoiame Eesti loodust, väärtustame keelt   

2018-2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. Säästev suhtumine loodusesse ja tervislik eluviis (toitumine, liikumine, omavahelised suhted).
2. Lapse silmaringi ja keele areng multikultuurses keskkonnas.
3. Kaasaegsed digivahendid toetavad mõtlemise ja loovuse arengut õppe-kasvatustöös.
4. Uuendatud õppekava kajastab õppe-kasvatustöö suunda multikultuurses keskkonnas.

Тема года: Природа как дом, язык как ценность

Цели учебно-воспитательной деятельности на 2018/19 учебный год:

  1. Бережное отношение к природе и здоровый образ жизни (питание, движение, взаимоотношения).
  2. Развитие кругозора и языка ребёнка в многоязычной среде.
  3. Инфотехнологии поддерживают развитие мышления и творчества в учебно-воспитательном процессе.
  4. Обновленная учебная программа отражает направления учебно-воспитательной деятельности в многокультурной среде.

2018/2019 õa eesmärgid:
Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine

1. Väärtustel põhinev osalusjuhtimine ja süsteemne sisehindamine toetab kõikide valdkondade arengut ning tõstab organisatsiooni mainet.
2. Põhiväärtused on rakendunud igapäevategevustes, arusaadavad kõikidele huvigruppidele ja toetavad organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi.
3. Ühised väärtused ja sünergia toetab organisatsiooni positiivseid muutusi ja töötajate ning laste saavutusi.
4. Keskkonnaharidust toetava organisatsioonikultuuri arendamine.
Personalijuhtimine
5. Kaasava õpikäsitluse rakendamine läbi õpetajate eneseanalüüsi oskuse ja uurimispädevuse arendamise,
6. Õpetaja digioskuste arendamine ja selle sisu kasutamise oskus õppetöös
Õppe- ja kasvatustegevus
7. Säästev suhtumine loodusesse ja tervislik eluviis (toitumine, liikumine, omavahelised suhted).
8. Lapse silmaringi ja keele areng multikultuurses keskkonnas.
9. Kaasaegsed digivahendid toetavad mõtlemise ja loovuse arengut õppe-kasvatustöös.
10. Uuendatud õppekava kajastab õppe-kasvatustöö suunda multikultuurses keskkonnas.
Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
11. Lasteaed on tuntud ja tunnustatud oma piirkonna lapsevanemate hulgas.
12. Lasteaia kogu pere on jätnud oma positiivse jälje keskkonnateadliku algatusega ja panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.
Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid)
14. Lasteaias on loodud turvaline ja mitmekeelsust toetav soodne kasvu- ja õpikeskkond.
15. Laste loovuse arendamiseks pakuvad huvitavaid võimalusi kaasaegse tehnoloogia vahendid.

Viimati muudetud 21.02.2024