Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tegevuskava 2020/2021

Tegevuskava 2020/2021

2020/2021 õppeaasta teema: AVASTAN MAAILMA, HOIAN ENNAST JA LOODUST

2020/2021 õppeaasta tegevuskava

2020/2021 õppeaasta eesmärgid

1. Eestvedamine ja juhtimine
1.1. Sisehindamise tulemuslikkuse kriteeriumid toetavad muutuva õpikäsitluse rakendamist.

*Tulemuslikkuse kriteeriumid: 

2. Personalijuhtimine
2.1. Pädev ja pühendunud õpetaja kasutab nüüdisaegseid õppemeetodeid, tegeleb järjepidevalt enesetäiendamisega, väärtustab koostöid ja on õnnelike laste arengu suunaja. Analüüsib ja jagab oma kogemusi kogukonnaga, esindab lasteaeda linna ja riigi tasandil.

*Tulemuslikkuse kriteeriumid 

3. Õppe- ja kasvatustegevus
3.1. Uudishimulik laps uurib, avardab maailma läbi projektõppe ja haridusrobotite programmeerimise, mängib kakskeelses keskkonnas, väärtustab teisi rahvuskultuure.
3.2. Haridusprogrammi „Kiusamisest vabaks!“ kaudu laps on julgem, sallivam ja hoolivam ümbritsevate inimeste suhtes.
3.3. Lasteaia õppekava edasiarendamine (lapse arengu hindamine) toetab muutunud õppekäsitluse rakendamist.

*Tulemuslikkuse kriteeriumid 

4. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine
4.1. Koostegev ja kaasaegne avatud õppimise ruum, kus kasutatakse veebikeskkonda nii linna kui ka riigitasemel.

5. Ressursside juhtimine (õpikeskkond, inforessurss, säästlik majandamine ja keskkonnahoid)
5.1. Inspireeriv ja uuenduslik õpikeskkond toetab lapse uudishimu ja aktiivset tegutsemist ja innustab õpetajaid rakendama innovaatilisi ideid.

*Tulemuslikkuse kriteeriumid 

Viimati muudetud 27.07.2021