Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Toidupäeva maksumuse otsustab Tallinna Suur-Pae lasteaia hoolekogu.
Alates 01.01.2019 - 31.12.2022 meie lasteaiale pakub toitlustamisteenust OÜ Mervir (riigihanke „Toitlustamisteenuse osutamine Tallinna Suur-Pae Lasteaias“ - viitenumber 203627).

Tallinna Suur-Pae LA hoolekogu otsuse 1.1. alusel (protokoll 31.12.2018 nr 2-1/06) toidukulude päevamaksumused alates 01.01.2019 järgmiselt:

1.1.    Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele (vanuses 1,5-3 a) - 1,79 eurot päev;
Hommikusöök (20%) – 0,36 eurot
Lõunasöök (45%) – 0,80 eurot
Õhtuoode (35%) – 0,63 eurot

1.2.    Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 3-5 a) - 1,84 eurot päev
Hommikusöök (20%) – 0,37 eurot
Lõunasöök (45%) – 0,83 eurot
Õhtuoode (35%) – 0,64 eurot

1.3.   Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 5-6 a) - 1,94 eurot päev
Hommikusöök (20%) – 0,38 eurot
Lõunasöök (45%) – 0,88 eurot
Õhtuoode (35%) – 0,68 eurot

1.4.  Toidukulu aiarühmaealisele lapsele (vanuses 6-7 a) - 1,99 eurot päev
Hommikusöök (20%) – 0,40 eurot
Lõunasöök (45%) – 0,90 eurot
Õhtuoode (35%) – 0,69 eurot

1.5. Lasteaed katab vahe igale sõime- ja aiarühmaealisele lapsele summas 0,01 eurot päev toitlustusteenuse pakkuja OÜ Mervir küsitud hinna (vt lisa 1) ja lapsevanema toidukulu päevamaksumuse.

NB! Tallinnas registreeritud lapsele toitlustamine on lasteaias tasuta. Lasteaias toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas. NB! Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast (584 eurot) ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

Avalduste tähtaeg on 10.jaanuar ja 10.september.

Viimati muudetud 13.01.2020