Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.
Toidupäeva maksumuse otsustab Tallinna Suur-Pae lasteaia hoolekogu.
Munitsipaalasutuse toidukulud reguleerib 
Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus number 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.

Alates 01.01.2023 - 31.12.2025 meie lasteaiale pakub toitlustamisteenust OÜ Tüdrukud (riigihanke „Toitlustamisteenuse osutamine Tallinna Suur-Pae Lasteaias“).

Alates 01.01.2023 toidukulude päevamaksumused Tallinna Suur-Pae Lasteaia hoolekogu otsuse 6.1. alusel (protokoll 15.12.2022 nr 1-3/24) järgmiselt:

  • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele  - 3,39 eurot päevas; Tallinnas registreeritud sõimerühma lapsele - 0,69 eurot päevas
  • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele  - 3,99 eurot päevas; Tallinnas registreeritud aiarühma lapsele - 0,99 eurot päevas
NB! Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lasteaed katab vahe igale sõime- ja aiarühmaealisele lapsele summas 0,01 eurot päev toitlustusteenuse pakkuja OÜ Tüdrukud küsitud hinna ja lapsevanema toidukulu päevamaksumuse.

NB! Kui lasteasutuses kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

NB! Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.


19.12.2022. MEELDETULETUS! Edastame meeldetuletuseks info, et Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub uuest  2023 aastast toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt:
§ 53.Rakendussäte
Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.
Antud muudatus puudutab:
  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja ujulaga lasteaias 18,89€ - vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Viimati muudetud 18.01.2023