Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kooliõde

Kooliõde ja samuti ka vaimse tervise õde Elis Piirsalu osutab koolitervishoiuteenust ja teeb eesmärkide saavutamiseks koostööd koolitervishoiu meeskonna teiste liikmetega, kelleks on õpilased, lapsevanemad, koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, kooli hoolekogu ja tervisenõukogu. Tervise ja heaolu edendamise tagamiseks jälgib kooliõde koolikeskkonnale kehtestatud tervisekaitsenõuete täitmist.

Haiguste ennetamine - selgitab välja õpilaste kuulumise tervisega seotud riskirühmadesse; informeerib lastevanemaid, perearste ja -õdesid õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest (kõrvalekallete esinemisel), haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust vastavalt ettenähtud korrale; immuniseerib vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale.
Tervise järelevalve - hindab ja jälgib regulaarselt kõigi õpilaste terviseseisundit nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu osas; hindab ja jälgib riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervist ja vajadusi ning nõustab õpilasi, lastevanemaid ja õpetajaid; täidab korrektselt õpilaste tervisekaarte, sh õendusplaane riskirühma õpilastele; registreerib kõik pöördumised vastuvõtupäevikusse; väljastab vajadusel õpilase õendusepikriisi lapsevanemale.
Esmaabi andmine ja õpetamine - traumade ja vigastuste korral on võimeline andma abi ja vajadusel elustama abivajajat, pakub abi ka krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral ning kriisisituatsioonides. Õpetab eakohaselt esmase abi ja esmaabi osutamist õpilastele ning abistab õpetajaid vastavate praktiliste oskuste õpetamisel integreerituna õppeprogrammi.

Vaktsineerimisest, gripist ja Covid-19st saab lähemalt lugeda siit.


Meie kooliõega tehtud intervjuud laste vaimsest tervisest meedias:

https://tervis.postimees.ee/7380268/kooliode-kuunte-ja-juuste-narimine-voib-tekitada-tosist-tervisekahju

06.09.2021 Pealinna lehe artikkel vaimsest tervisest

KUKU raadio Ärataja: https://castbox.fm/episode/%C3%84rataja%3A-Elis-Singh-Sunar-%E2%80%93-%C3%B5pilaste-vaimne-tervis-id1076020-id370826986?country=us 


Vastuvõtuajad:

E-N 8.30-16.30
Kab. 161

6 180 162
56 256 648
sydalinna@kth.ee 
www.kooliode.ee 


Rohkem infot leiate siit

Viimati muudetud 19.01.2022