Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Aruanded

Aruanded

Taime Lasteaia Rohelise kooli tegevuskava 2022-2025

Taime Lasteaia ressursikulude võrdlus

Taime Lasteaia keskkonnaülevaatus sügis 2022.

Lasteaia keskkonnaülevaatuse küsimustik personalile (täidetud september- oktoober 2022).

Lasteaia keskkonnaülevaatuse intervjuu küsimustik lastele (tühi vorm).
 

Protokollid 2023-2024:

Protokoll nr 1
kuupäev:  31.08.2023
Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutati:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus.
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.
 3. TEL kava toetab selle õppeaasta RK teemasid „Tervis ja heaolu “ ja „Toit“.

Otsustati:

1. Sellel aastal on meie põhiteemadeks : 
 • "Tervis ja heaolu" - füüsiline (liikumine, suukool)  ja vaimne tervis (puhkus, uni, tasakaal, vaikuseminutid, sotsiaalne võrgustik -Kiusamisest vabaks programm) TEL kava toel;
 •  "Toit": mahetoit, kokandus, tasakaal, õppeaed TEL kava toel;
 •  
 • "Õueala": õuesõppe, õppeaed, väljasõidus TEL kava toel;
 • "Globaalne kodakondsus" - kultuur, keeled, identiteet "Keele ja kultuuri teema-aasta" tegevuskava toel.
2. Õuealaga (õppeaed, talgud) tegeleme kevadel, kuid planeerime töid talvel, arutame oktoobris.
3. TEL kava on koostatud õpetajate poolt  koostöös lastega ja lastevanematega  asub ühises kaustas ja kodulehel.  TEL kava on osa meie Rohelise kooli programmist.


Protokoll nr 2

kuupäev: 10.10.2023

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Keskkonnaülevaatus 2023.
 2. Valdkonna "Globaalne kodakandsus" ja "Õueala" toetavaks tegevuseks ürituste korraldamine.
 3. „Taimede kasvatamine“ esitlus 2022-2023.  Taimede kasvatamise strateegia 2023-2024.

Otsustati:

 1. Teemad on läbi arutatud, punktidena kirja pandud üldkoosolekul, kui ka edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks kirjalikult. Onlain vormi (RK-programmi poolt saadetud) täidab õppealajuhataja.
 2. Igapäevaste tegevuste fookuses on teemad "Globaalne kodakandsus" ja "Õueala". Võimalikult palju korraldada õuesõppet.
 3. Sel aastal  kasvatame aknalaual söödavaid taimi, mida serveerime toiduga, teeme salatid. Samuti tegelevad lillede eelkasvatusega. Avaldatud soov arendada õppeaeda, otsime partnereid ja taimi. Hääletatud kõrvitsa ja kurkide poolt.


Protokollid 2022-2023:

Protokoll nr 1
kuupäev:  01.09.2022
Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutati:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus.
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.
 3. TEL kava koostamine, lõimitud meie teemadega „Vesi“ ja „Jäätmed“.

Otsustati:

 1. Sellel aastal on meie põhiteemadeks : "Elurikkus ja loodus", "Vesi", "Prügi" ja "Jäätmed"
 2. Õuealaga tegeleme kevadel, kuid planeerime töid talvel, arutame oktoobris.
 3. TEL kava koostavad õpetajad koostöös lastega ja lastevanematega hiljemalt 25.10.2022, mis on osa meie Rohelise kooli programmist.


Protokoll nr 2

kuupäev: 03.10.2022

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Keskkonnaülevaatus 2022.
 2. Valdkonna "Vesi", "Prügi" ja "Jäätmed" toetavaks tegevuseks ürituste korraldamine.
 3. „Taimede kasvatamine“ esitlus 2021-2022.  Taimede kasvatamise strateegia 2022-2023.

Otsustati:

 1. Teemad on läbi arutatud, punktidena kirja pandud üldkoosolekul, kui ka edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks kirjalikult.
 2. Igapäevaste tegevuste fookuses on teemad "Vesi", "Prügi" ja "Jäätmed", mõistlik tarbimine, sorteerimine ja taaskasutus. Sellel aastal on kõik näitused taaskasutus strateegiaga.
 3. Sel aastal  kasvatame aknalaual söödavaid taimi, mida serveerime toiduga, teeme salatid. Avaldatud soov arendada õppeaeda, otsime partnereid ja taimi. Hääletatud kartuli poolt.

 

Protokoll nr 3

kuupäev: 19.01.2023

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Toidujäätmete vähendamine, utiliseerimise kord.
 2. Õppeaia planeerimine, täiendamine.
 3. Keskkonnaülevaatus 2022 analüüs.

Otsustati:

 1. Toidujäätmete jaoks tulevad spetsiaalsed pruunid konteinerid, kasutamiseks on tellitud lagunevad kottid. Viskame igapäevaselt biojäätme konteinerisse või kompostime kotideta.
 2. Õppeaia ümber on vaja eraldi aed ehitada, kahjuks osa tuleb uuesti rajada kevadel, sest toimub planeeritud võrkaeda vahetus, ehk liigub traktor jne.
 3. Roheline programm toimib, kuid on veel arenguvõimalusi.

 

Protokoll nr 4

kuupäev: 13.04.2023

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistamine.
 2. Õuesala rikastamise teostamise plaan (putukahotelli asendamine, õppeaia taastamine ja uuendamine).
 3. Talgud lasteaias ja Stroomi metsas.

Otsustati:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistavad Taissia ja Marika.
 2. Putukahotell pannakse välja hiljemalt 19.05.2023, õppeaia jaoks tellimuse vormistab Taissia ja seda rajatakse mai kuu jooksul, rühmad tegelevad taimede eelkasvatusega aprilli kuus.
 3. Talgud toimuvad aprilli lõpus.
 


Protokollid 2021-2022:

Protokoll nr 1
kuupäev:  03.09.2021
Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutati:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus.
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.
 3. TEL kava koostamine, lõimitud meie teemadega "Energia" ja "Meri ja rannik"

Otsustati:

 1. Sellel aastal on meie põhiteemadeks : "Kliimamuutused", "Energia", "Transport" ja "Meri ja rannak".
 2. Õuealaga tegeleme kevadel, kuid planeerime töid talvel.
 3. TEL kava koostavad õpetajad koostöös lastega ja lastevanematega hiljemalt 01.10.2020.

 

Protokoll nr 2

kuupäev: 06.10.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Keskkonnaülevaatus 2021.
 2. Valdkonna "Energia ja Transport" toetavaks tegevuseks ürituste korraldamine.
 3. „Taimede kasvatamine“ esitlus 2020-2021.  Taimede kasvatamise strateegia 2021-2022.

Otsustati:

 1. Teemad on läbi arutatud, punktidena kirja pandud üldkoosolekul, kui ka edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks kirjalikult.
 2. Igapäevaste tegevuste fookuses on teemad "Energia ja Kliimamuutused".
 3. Sel aastal  kasvatame aknalaual lilli ja söödavaid taimi. Avaldatud soov arendada õppeaeda, otsime partnereid ja taimi. Hääletatud aedmaasika poolt.

 

Protokoll nr 3

kuupäev: 20.01.2022

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Õueala rikastamise planeerimine teemal "Transport".
 2. Õppeaia planeerimine, täiendamine.
 3. Keskkonnaülevaatus 2021 analüüs.

Otsustati:

 1. Rikastame lasteaia õueala liiklusradaga.
 2. Õppeaia plaan valmib nädala jooksul.
 3. Roheline programm toimib, kuid on veel arenguvõimalusi.

 

Protokoll nr 4

kuupäev: 20.04.2022

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Lasteaia juubeli korraldamine, väärtuste edastamine.
 2. Õueõpe rakendamine kevad-sügis strateegia.
 3. Talgud lasteaias ja Stroomi metsas.

Otsustati:

 1. Juubel toimub õues, edastame vaatajatele enda väärtusi, rõhutame enda "Rohelise elu põhimõtteid"
 2. Suvel kõik õppetegevused toimuvad ainult õues. Kevadel  ja sügisel vähemalt kolmandik õppetegevust "liikumine ja muusika" toimuvad õues, õuesõpe rühmaõpetajate poolttoimub vähemalt 2 korda nädalas.
 3. Talgud toimuvad aprilli lõpus.


Protokollid 2020-2021:

Protokoll nr 1
kuupäev:  02.09.2020
Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutati:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus.
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.
 3. TEL kava koostamine, lõimitud meie teemadega „Tervis ja heaolu“ ja „Toit“.

Otsustati:

 1. Sellel aastal on meie põhiteemadeks : "Tervis ja heaolu", "Toit", "Õueala" ja "Globaalne kodakondsus".
 2. Õuealaga tegeleme kevadel, kuid planeerime töid talvel.
 3. TEL kava koostavad õpetajad koostöös lastega ja lastevanematega hiljemalt 01.10.2020.

 

Protokoll nr 2

kuupäev: 01.10.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Keskkonnaülevaatus 2020.
 2. Valdkonna "Globaalne kodakondsus" toetavaks tegevuseks ürituste korraldamine.
 3. „Taimede kasvatamine“ esitlus 2019-2020.  Taimede kasvatamise strateegia 2020-2021.

Otsustati:

 1. Teemad on läbi arutatud, punktidena kirja pandud üldkoosolekul, kui ka edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks kirjalikult.
 2. Igal üritusel jääb fookusesse teema Globaalne kodakondsus.
 3. Sel aastal  kasvatame aknalaual lilli ja söödavaid taimi. Avaldatud soov rajada õppeaeda, kahjuks eelmise aasta taotlus jäi rahuldamata. Taotleme sellel aastal uuesti.

 

Protokoll nr 3

kuupäev: 19.01.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Õueala rikastamise planeerimine.
 2. Õppeaia planeerimine, taotluse vormistamine rahaliste vahendite eraldamiseks.
 3. Keskkonnaülevaatus 2020 analüüs.

Otsustati:

 1. Rikastame lasteaia õueala putukahotelli, õppeaia, poriköögiga.
 2. Õppeaia eskiis valmib nädala jooksul.
 3. Roheline programm toimib, kuid on veel arenguvõimalusi.

 

Protokoll nr 4

kuupäev: 16.04.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistamine.
 2. Õuesala rikastamise teostamise plaan (putukahotell, õppeaed, poriköök).
 3. Talgud lasteaias ja Stroomi metsas.

Otsustati:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistavad Taissia ja Marika.
 2. Putukahotell pannakse välja hiljemalt 26.04.2021, õppeaia jaoks tellimuse vormistab Taissia ja seda rajatakse mai kuu jooksul, rühmad tegelevad taimede eelkasvatusega aprilli kuus. Poriköök saab valmis koostöös lastega ja lastevanematega  hiljemalt 07.05.2021.
 3. Talgud toimuvad aprilli lõpus.

 

Protokoll nr 5

kuupäev: 08.06.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. Rohelise Kooli lipu saamine.
 2. Õueala rikastamise analüüs.

Otsustati:

 1. Tuleb aktiivsemalt tegeleda Rohelise kooli programmiga, sest oleme lipu kandjad.
 2. Otsustasime panustada rohkem õppeaeda.

 

Protokollid 2019-2020:

Protokoll nr 1
kuupäev:  29.09.2019
Osalejad: nimekiri lisatud
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. Rohelise Kooli programmi tutvutus.
 2. Rohelise Kooli programmi tegevuskava läbi arutamine.
 3. Rohelise Kooli info, teavitamine ja kaasamine.
 4. KIK „Loomadele külla“.
 5. Prügikastide soetamise vajadus (parandustööd).
 6. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.

Otsustati:

 1. Tuleb aktiivsemalt tegeleda Rohelise kooli programmiga.
 2. Otsustasime keskkonna ülevaatust koostada.
 3. Õpetajad jagavad infot oma rühma siseselt.
 4. Õppesõit toimub 4-7 aastastele lasteaia lastele.
 5. Tuleb osta prügikaste (3 tk) ja paigaldada õue, siis  ei viska keegi prügi maha.
 6. Rakendada õuesõpet ja aktiivselt tegeleda meie valitud teemadega. Tellida õppeprogramme "Prügi" ja "Jäätmed" teemade toetamiseks.

 

Protokoll nr 2

kuupäev: 04.03.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Valdkondade "Prügi", "Jäätmed" ja "Energia" toetavaks tegevuseks toimub kampaania „Talgud Taime Lasteaias“
 2. Õppeprogrammide ja etenduste korraldamine lastele.

Otsustati:

1. Traditsioonilised talgud toimivad, kuid sellel aastal püüame teha ise (personal, lapsed), mõned vanemad võivad aidata, kuid piirangute tõttu kõiki ei kutsu.

2. Kõik üritused toimuvad õues, ka teatrid.

 

Protokoll nr 3

kuupäev: 07.04.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Prügi sorteerimine lasteaias.
 2. Kokkuhoid, selle olulisus keskkonnavarade säästmisel.
 3. Keskkonna tegevuskava ülevaatamine.

Otsustati:

 1. Teema on  läbi arutatud. Lasteaiapere teab, kus on lasteaia hoone ees ja lasteaia rühmades erinevad prügikastid, kõik oskavad sorteerida.
 2.  Maksimalselt rakendada korduvkasutamist, eriti kunstitöödes.
 3. Tegevuskava põhjalikult koostatud, ei lisanud midagi juurde.

 

Keskkonna Protokoll nr 4

kuupäev: 23.04.2020

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. COVID piirangud ja õppetöö.

Otsustati:

 1. Teha veebis õppetegevusi, anda ülesandeid, mis täidavad Rohelise kooli eesmärke.

 

Protokoll nr 5

kuupäev: 04.06.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. TEL, mis toetab Rohelise kooli programmi aasta kokkuvõtte.
 2. Ressursside ülevaatuse tegemine,.

 Otsustati:

 1. TEL kiideti heaks, kattub Rohelise kooli programmiga.
 2. Sellel aastal tarbimine on vähenenud, ning planeerime jaanuaris 2021 võrrelda ressursside tarbimist 3 aasta vältel 2018-2020.

 

 

Viimati muudetud 19.10.2023