Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Sobitus- ja erirühmad
 
 • Sobitusrühma kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Rühmas on laste suurim lubatud arv, vastavalt erivajadusega laste arvule kolme võrra väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades iga erivajadusega lapse kohta.
 • Kehapuudega laste rühma võetakse füüsilise erivajadusega lapsi. Rühma täituvus on kuni 12 last.
 • Tasandusrühma võetakse kõnepuude ja -häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lapsi. Rühma täituvus on kuni 12 last.
 • Arendusrühma võetakse mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lapsi. Rühma täituvus on kuni 7 last.
 • Meelepuudega laste rühma võetakse nägemis- ja kuulmispuudega lapsi. Rühma täituvus on kuni 10 last.
 • Liitpuudega laste rühma võetakse vastu lapsi, kellel esineb kaks või enam puuet. Rühma täituvus on kuni 4 last.
 • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma võetakse autismispektri häirega lapsi. Rühma täituvus on kuni 4 last.


Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad: https://info.haridus.ee/asutused/lasteaed
Vabad kohad erirühmades: https://info.haridus.ee/asutused/lasteaedvaba

Kui kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja) on soovitanud lapsele õpet sobitus- või erirühmas ja soovite kohta vastav rühmas, siis palun võtke ühendust vastava lasteaia direktori või Haridusametiga ([email protected]), lisades kirjale manusena Rajaleidja soovitus.

Koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitusel sobitusrühmas sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse vanem vabastatakse kohatasu maksmisest alates avalduse esitamisest kuni õppeaasta lõpuni (31. august), kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalsel aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. 

Tugiteenused Tallinna lastele ja lastega peredele
https://www.tallinn.ee/et/sotsiaaltoetused-ja-teenused-lapsele
 

Lisainfo:
Anastasia Arju
Peaspetsialist, [email protected]  telefon 640 4977


Koolikohustuse täitmise edasilükkamine
 

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud;
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.

Koolikoha määramisest loobumine

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada määratud kooli, teha vastav teade eKoolis või teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi kaudu.

Lisainfo:
Karin Lember
juhtivspetsialist, [email protected], telefon 640 4657 Õppenõustamine Tallinnas
 

Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja HARNO Rajaleidja keskus.

Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi nõustamisteenuseid eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 2,5-19-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale tasuta.

Registreerimine nõustamisele - täida ankeet.

Kontakt: https://tonkeskus.ee/kontakt/


HARNO Rajaleidja keskuse Harjumaa büroo

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

 • eripedagoogiline nõustamine;
 • logopeediline nõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Kontakt: https://rajaleidja.ee/keskused/

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond.

Täpsem info: https://rajaleidja.ee/kvm/
 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; [email protected]

 

Viimati muudetud 02.05.2024