Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

HETKEL OLULINE

HETKEL OLULINE

Head lapsevanemad! Suveajal, 08.07.-19.07.2024, suletakse Taime Lasteaed kollektiivpuhkuseks (2 nädalaks).

Kollektiivpuhkuse perioodil ei tule lapsevanemal osalustasu tasuda.

Valvelasteaiaks on Lasteaed Mesipuu (aadress: Kangru 6).

Kui soovite panna oma lapse valvelasteaeda, palun pöörduge Taime Lasteaia direktori poole mais 2024 ja täitke valvelasteaia vastuvõtu taotlus.

NB! 25.06.-05.07.2024 võtab Taime Lasteaed vastu Lasteaed Mesipuu lapsi, kes vajavad valverühma.

NB! Suveperioodil alates 18.06. kuni 26.08.2024 on rühmad ühendatud vastavalt suvisele töögraafikule.

Õppetegevused suveperioodil toimuvad mängulises vormis värskes õhus.

Rühmade suveaja töögraafiku lisame Taime Lasteaia kodulehele juuni alguses.

Töölepingu seadus
§ 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;

 


*****************************************************************************************

Head lapsevanemad!

23. detsembril (R) on lühendatud tööpäev.
Lühendatud tööpäeval lasteaed töötab kuni 15.30.
Kelluke rühm töötab kuni 15.00 ning Kelluke rühma lapsed kell 15.00-15.30 asuvad vastas rühmas - Sinilill.26. detsembril (E) lasteaed on suletud.


27.12.-30.12. rühmad on ühendatud ja valverühmad töötavad järgmiselt:

27. detsembril:
Kelluke: 6.30 – 18.00 Karina ja Kerli (võtavad vastu ka Sinilill lapsed)                 
Õp. abi – Anna
Meelespealill: 7.00 – 18.30 Natalja (võtab vastu ka Päevalill lapsed)
Õp. abi – Jelena

28. detsembril:
Kelluke: 6.30 – 18.00 Olga ja Kerli (võtavad vastu ka Sinilill lapsed)                 
Õp. abi – Anna
Meelespealill: 7.00 – 18.30 Kiira (võtab vastu ka Päevalill lapsed)
Õp. abi – Jelena

29. detsembril:
Päevalill: 6.30 – 18.00 Irina (võtab vastu ka Meelespealill lapsed)
Õp. abi – Nadezda
Sinililll: 7.00 – 18.30 Tatjana (võtab vastu ka Kelluke lapsed)                 
Õp. abi – Niina

30. detsembril:
Päevalill: 6.30 – 18.00 Marika (võtab vastu ka Meelespealill lapsed)
Õp. abi – Nadezda
Sinililll: 7.00 – 18.30 Jelena (võtab vastu ka Kelluke lapsed)                 
Õp. abi – Niina

NB! 27.-30. detsembril muusika- ja liikumistegevusi ei toimu.


****************************************************************************************************************************************************************

 

Head lapsevanemad!

Suvel ajavahemikul 18.07.-29.07.2022

Taime Lasteaed suletakse kollektiivpuhkusele (2 nädalat).

Kollektiivpuhkuse ajal lapsevanem ei maksa osalustasu.

Kui soovite selleks perioodiks lasteaiakoha -

valvelasteaiaks on Lasteaed Mesipuu (Kangru 6).

Kui soovite panna last valvelasteaeda 

palun pöörduge Taime Lasteaia direktori poole mai kuus

ja täitke valvelasteaia vastuvõtu taotluse.

TAIME LASTEAIA TÖÖGRAAFIK SUVI 2022 SIIN

 

************************************************************************************

TAIME LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020  SIIN

************************************************************************************

Head lapsevanemad,

Suveperioodil 20.07.-31.07.2020 Taime Lasteaed on suletud kollektiivpuhkusele.

Kollektiivpuhkuse ajal lapsi võtab vastu asenduslasteaed - Lasteaed Mesipuu (Kangru 5).

Kollektiivpuhkuse ajal lapsevanem ei maksa osalustasu.

Alates 18. juunist kuni 23. augustini rühmad on ühendatud vastavalt suveaja töögraafikule.

Suveaja töögraafiku võite vaadata infostendil ja lasteaia kodulehel SIIN.

 

******************************************************************************

Head lapsevanemad!

Jõuluajal 23. detsembrist kuni 03. jaanuarini lasteaia rühmad on ühendatud.

Valverühmad töötavad järgmiselt: SIIN

 

*****************************************************************************

Head lapsevanemad,

alates 15.07.2019 kuni 28.07.2019 Taime Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks.
Kollektiivpuhkuse ajal võtab Taime Lasteaia lapsed vastu: Lasteaed Naeratus (Niidi põik 4.).

Suve perioodil alates 17.06.2019 kuni 23.08.2019 rühmad ühendatakse vastavalt suvisele tööajagraafikule, et õpetajad saaksid oma põhipuhkused välja võtta. 

Suvine tööajagraafik SIIN

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

**************************************************************************

Lugupeetud lapsevanemad!

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (540 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada hiljemalt 18.01.2019

Lugupidamisega,

Taime Lasteaia direktor

Tatjana Šukurova

**********************************************************************

Lugupeetud lapsevanemad!

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr alates 01. jaanuarist 2019 ühe lapse kohta     65,88kuus                                                 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10 detsembri 2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määruse nr 117 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel.  

TH kk 19.12.2018 nr HA-4/95

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

******************************************************************

Head lapsevanemad,

Jõuluajal ühendatakse rühmad 27.-31.detsembril ja 02. jaanuaril.

Valverühmad töötavad järgmiselt: TÖÖAJAGRAAFIK SIIN

*******************************************************************

Lugupeetud lapsevanemad!

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (500 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada hiljemalt 20.09.2018

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Уважаемые родители!

Малообеспеченным семьям предоставляется возможность получить льготы на оплаты за место в детском саду до 80% и за питание до 100%. Для получения льгот необходимо предоставить заявление.

Право на получение льгот за место в детском саду есть в случае если:

 • местом жительства ребёнка и его родителей в регистре народонаселения является Таллинн
 • нетто доход семьи составляет на первого члена семьи менее установленного прожиточного минимума (500 евро в месяц) и на каждого следующего члена семьи менее 80% от суммы установленного прожиточного минимума.

Родитель предоставляет заявление, верность данных которого письменно подтверждена отделом социального обеспечения по месту жительства. У директора детского сада есть право дать льготу на место в детском саду в размере до 80%.

Родитель освобождается от платы за место в детском саду на третьего и последующего ребёнка посещающего детский сад (если все дети посещают детский сад)  в размере 100% до конца текущего учебного года в случае, если местом жительства ребёнка и его родителей в регистре народонаселения является Таллинн.

Бланки заявлений можно взять у учителей группы, на домашней страничке детского сада или у директора.

Срок предоставления заявлений –  до 20.09.2018 г.

***************************************************************

HEAD LAPSEVANEMAD,

PERIOODIL 18.06.-31.08.2018 LASTEAIA RÜHMAD ON ÜHENDATUD.

TAIME LASTEAIA PERSONAL TÖÖTAB VASTAVALT SUVE TÖÖAJAGRAAFIKULE: SIIN

****************************************************************

Lugupeetud lapsevanemad!

23.02.2018

On lühendatud tööpäev seoses riigipühaga!

Lasteaed töötab kuni 15.30.

Selleks, et õpetaja saaks õigeaegselt rühma ja lasteaeda sulgeda ning töölt lahkuda,

tulge lapsele järele vähemalt

15 minutit ennem.

********************************************************

Уважаемые родители!

Малообеспеченным семьям предоставляется возможность получить льготы на оплаты за место в детском саду до 80% и за питание до 100%. Для получения льгот необходимо предоставить заявление.

Право на получение льгот за место в детском саду есть в случае если:

 • местом жительства ребёнка и его родителей в регистре народонаселения является Таллинн
 • нетто доход семьи составляет на первого члена семьи менее установленного прожиточного минимума (500 евро в месяц) и на каждого следующего члена семьи менее 80% от суммы установленного прожиточного минимума.

Родитель предоставляет заявление, верность данных которого письменно подтверждена отделом социального обеспечения по месту жительства. У директора детского сада есть право дать льготу на место в детском саду в размере до 80%.

Родитель освобождается от платы за место в детском саду на третьего и последующего ребёнка посещающего детский сад (если все дети посещают детский сад)  в размере 100% до конца текущего учебного года в случае, если местом жительства ребёнка и его родителей в регистре народонаселения является Таллинн.

Право на получение льгот на оплату питания возникает в малообеспеченных семьях, где средний доход нетто (чистый) за последние три месяца на человека составляет ниже 95,87 евро  в месяц и, если местом жительства ребёнка и его родителей в регистре народонаселения является Таллинн.

Бланки заявлений можно взять у учителей группы, на домашней страничке детского сада или у директора.

Срок предоставления заявлений –  до 19.01.2018 г.

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (500 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
 • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avalduse blanketi saab küsida rühmaõpetaja-, direktori käest või printida välja lasteaia kodulehelt.

 

Avaldus tuleb lasteaiale esitada hiljemalt 19.01.2018

 

*******************************************************************

Hea lapsevanem!

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Kohatasu 2018. aastal on 61,00 eurot (ujulaga lasteaedades 67,00 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr § 2.

 

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

 

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

****************************************************************************

Head lapsevanemad!

Seoses Jõulupühaga  25.-26. dets. lasteaed on suletud.

22. ja 27.-29. dets.  igal korrusel töötab üks valverühm.

 

Valverühmade töögraafik:

1 korrus

22.12. ja 27.12. KELLUKE (õpetaja abi Ekaterina)

28.12. ja 29.12. SINILILL (õpetaja abi Aljona)

2 korrus

22.12. ja 27.12. MEELESPEALILL (õpetaja abi Nadezdа)

28.12. ja 29.12. PÄEVALILL (õpetaja abi Tatjana)

22.-29.12. ei toimu muusikategevusi, eesti keele tegevusi, logopeedi tegevusi ja huviringe.

 

Уважаемые родители!

В связи с Рождественскими празниками 25.-26. декабря детский сад закрыт.

22. и 27.-29. декабря работают по 1 дежурной группе на  каждом этаже.

График работы дежурных групп:

1 этаж

22.12. и 27.12. KELLUKE (помощник Екатерина)

28.12. и 29.12. SINILILL (помощник Алёна)

2 этаж

22.12. и 27.12. MEELESPEALILL (помощник Надежда)

28.12. и 29.12. PÄEVALILL (помощник Татьяна)

22.-29.12. не проводятся уроки музыки, эстонский язык и занятия логопеда, а также секции по интересам (huviringid).

***********************************************************************************

Уважаемые родители!

2 раза в год (в сентябре и в январе) Департамент образования проводит прием заявлений на льготы по оплате за детский сад.

Право на получение льгот возникает в малообеспеченных семьях, где средний доход нетто (чистый) за последние три месяца на человека составляет ниже 95,87 евро  в месяц.

Для ходатайства о льготе за место в детском саду необходимо предоставить:

Ходатайство о предоставлении льготы, заполненное в отделе социального департамента по месту жительства.

Для ходатайства о льготе на оплату питания необходимо предоставить:

 1. Справку о доходах с места работы или биржи труда.
 2. Заявление на имя директора детского сада с просьбой о предоставлении льготы, где необходимо указать основание на её получение. В заявлении указать доходы всех зарегистрированных по месту жительства (в том числе пенсии, детские пособия и прочий доход кроме одноразовых пособий). Бланк заявления можно взять у учителей группы, на домашней страничке детского сада или у директора.

Все поступившие заявления будут рассмотрены на заседании попечительского совета.

Срок предоставления заявлений –  до 11.09. 2017 г.

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (430 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
 • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avalduse blanketi saab küsida rühmaõpetaja-, direktori käest või printida välja lasteaia kodulehelt.

 

Avaldus tuleb lasteaiale esitada hiljemalt 11.09.2017

*********************************************************************************************

Varlverühmade ajad õppeaastal 2017-2018 VAATA SIIN. Rühmade lahtioleku ajad ja valverühmade ajad võib vaadata ka kodulehe valdkonnas TÖÖKORRALDUS.

*********************************************************************************************

TAIME LASTEAIA 2017 a. SUVE TÖÖAJAGRAAFIK:  SIIN

 

**********************************************************************************************

§ 7.  Lasteasutusse vastuvõtmine

(1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn. Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.
[RT IV, 19.04.2017, 14 - jõust. 22.04.2017]

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130855&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

**********************************************************************************

Taime Lasteaias terve nädal möödus justkui teatris.

11.-12. aprillis aiarühmade lapsed olid teatri esinejate rollis ja astusid üles etendustega:

PÄEVALIILL – „Viis kooki“

KELLUKE – «Красная Шапочка»

MEELESPEALILL – «Три поросёнка» Teatrinädal oli huvitav ja põnev kõigile.

Teatri sissepääs oli seekord tasuline. Pileti hind oli 1 euro. Kogutud raha oli kantud heategevusprogrammi „Märka ja aita“ fondile, mille eesmärgiks on toetada Tallinna munitsipaal-haridusasutuste 2-10-aastaseid lapsi, kes on kaotanud oma vanema või on muul põhjusel sattunud tõsistesse raskustesse ning vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Annetuseks kogutud summa oli 126 euro (Päevalill 39,00 euro, Kelluke 41,00 euro, Meelespealill 46,00 euro).

Suured tänud hea tegevuse eest lastevanematele!

Aitäh, õpetajatele korralduse eest ja lastele tubli esinemise eest!

Maksekviitungiga võib tutvuda SIIN

************************************************************************************

HEAD LAPSEVANEMAD!

24.02.2017

LASTEAED ON SULETUD SEOSES RIIGIPÜHADEGA!

 

23.02.2017 ON LÜHENDATUD TÖÖPÄEV.

LASTEAED TÖÖTAB KUNI 15.30.

Selleks, et õpetaja saaks õigeaegselt rühma ja lasteaeda sulgeda ning töölt lahkuda,

tulge lapsele järele vähemalt

15 minutit ennem.

**************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Taime Lasteaed perioodil 03.07.-28.07.2017.a. on suletud kollektiivpuhkusele.

Lasteaia ajutise sulgemise korral maksavad lapsevanemad vanema osa proportsionaalselt lasteaia lahtioleku ajale.

Valvelasteaiaks on Lasteaed Kajakas.

************************************************************************************

Alustame  Taime Lasteaia uut terviseprojekti

„Virgutuskava Taime Lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele“

Esimene virgutustund toimub teisipäeval, 10.01.2017  Taime Lasteaia saalis.

Õpetajatele kell 13.00

Lapsevanematele kell 17.00

Tegevuse aeg 20 minutit, üks kord nädalas teisipäeviti kuni emadepäevani maikuus.

Meie lastele rõõmsameelse, hea enesetundega õpetaja ja lapsevanema heaks!

Olete teretulnud!

Lugupidamisega,

Silja Trisberg

Taime Lasteaia muusikaõpetaja

*************************************************************************************

Head Lapsevanemad!

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10 detsembri 2015 määrusele nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lg.1 vanema osa määr 2017 aastal moodustab

57,34 euro.

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest

§ 3 lg.lapsevanem ei maksa vanema osalustasu perioodil kui lasteaed läheb kollektiivpuhkusele

*************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Tallinna Haridusamet eraldas Taime Lasteaiale vahendid keldri tualettruumi renoveerimiseks.

Renoveerimistööd toimuvad perioodil: 14.10. - 15.12.2016.

Seoses  remonditöödega võib tekkida ajutisi ebamugavusi.

Palume Teie mõistvat suhtumist.

*****************************************************************************************************

Уважаемые родители!

2 раза в год (в сентябре и в январе) Департамент образования проводит прием заявлений на льготы по оплате за детский сад.

Право на получение льгот возникает в малообеспеченных семьях, где средний доход нетто (чистый) за последние три месяца на человека составляет ниже 95,87 евро  в месяц.

Для ходатайства о льготе за место в детском саду необходимо предоставить:

Ходатайство о предоставлении льготы, заполненное в отделе социального департамента по месту жительства.

Для ходатайства о льготе на оплату питания необходимо предоставить:

 1. Справку о доходах с места работы или биржи труда.
 2. Заявление на имя директора детского сада с просьбой о предоставлении льготы, где необходимо указать основание на её получение. В заявлении указать доходы всех зарегистрированных по месту жительства (в том числе пенсии, детские пособия и прочий доход кроме одноразовых пособий). Бланк заявления можно взять у учителей группы, на домашней страничке детского сада или у директора.

Все поступившие заявления будут рассмотрены на заседании попечительского совета.

Срок предоставления заявлений –  до 10.09. 2016 г.

****************************************************************************************************

Lugupeetud lapsevanemad!

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (430 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses

Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

 • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
 • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
 • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.  

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avalduse blanketi saab küsida rühmaõpetaja-, direktori käest või printida välja lasteaia kodulehelt.

 

Avaldus tuleb lasteaiale esitada hiljemalt 10.09.2016

 

***************************************

TAIME LASTEAIA 2016 A. SUVINE TÖÖAJAGRAAFIK

***************************************

Suvel on plaanis teha renoveerimistööd üldkoridoris. Remondi ajaks on sissepääsuks/väljapääsuks tagantpoolt  välisuks. Remonditööd ei tohiks häirida ja segada laste liikumist ja lasteaias viibimist, kuna remondi töötsoon eraldatakse.

Samuti suvel vahetatakse lasteaias kütesüsteemi torustik ja osa radiaatoreid. Seda finantseerib TH. Need tööd tehakse keldriruumides ja need tööd samuti ei tohiks häirida laste viibimist lasteaias.

**************************************

Kallid lapsevanemad!

Teeme koos lasteaia õueala korda!

Ootame Teid kõiki talgutele neljapäeval 05. mail kell 16.00 kuni 19.00

Kavandatavad tööd:

Koristame prahi ja vanad lehed

Istutame lilli

Viime ära vana liiva kiikede alla

Värskendame värviga mänguväljakut

Võimalusel palun võtta kaasa reha, kindad vm! (lasteaias olemasolevaid ei pruugi kõigile jätkuda)

 

Olete teretulnud!

********************************************************************

Head lapsevanemad!

Tallinna Haridusamet on tellinud ja korraldanud lasteaedadesse

tuletõkkesektsioonide moodustamise, vastavalt Päästeameti  Põhja Päästekeskuse

Tuleohutuskontrolli büroo ettekirjutustele.

 

Taime Lasteaia tuletõkkesektsioonide

moodustamine toimub perioodil:

25.03.2016 -15.05.2016.

Seoses  remonditöödega võib tekkida

ajutisi ebamugavusi.

Palume Teie mõistvat suhtumist.

 

Lugupidamisega,

Taime Lasteaia direktor

Tatjana Šukurova

*********************************************************************************

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

6020279; [email protected]

 

Viimati muudetud 24.03.2024