Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

LASTEAIATASU

TOITLUSTUSTASU

NB! alates 01.01.2023 on toidupäeva maksumus:

Sõimerühmas - 2,68  € päevas (Tallinna linn kompenseerib 2,68€ päevas) - lapsevanema osa 0,00€ päevas.

Aiarühmas - 3,28 € päevas (Tallinna linn kompenseerib 3,00€ päevas) - lapsevanema osa 0,28€ päevas.

Lasteaed võtab toitlustamisteenust firmalt Tüdrukud OÜ. 

 

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära
kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna
Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.
§ 1. Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse
toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise
piirmäär on 3,00 eurot päevas.
§ 2. Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse
kehtetuks.
§ 3. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrus nr 42 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“.

KOHATASU

Alates 1. jaanuarist 2022  kohatasu Tallinna linna elanikele ei tõuse.

-    Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;

-    Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohal käimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkusele või nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu.

 

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi 
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud 06.01.2023