Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

LASTEAIATASU

TOITLUSTUSTASU

NB! alates 01.08.2021 on toidupäeva maksumus:

Sõimerühmas - 1,78  € päevas

Aiarühmas - 2,18 € päevas

Tallinna linn kompenseerib lastevanematele toitlustustasu summas 2,00 € päevas.

Lasteaed võtab toitlustamisteenust firmalt Tüdrukud OÜ. 

KOHATASU

Alates 1. jaanuarist 2022  kohatasu Tallinna linna elanikele ei tõuse.

-    Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;

-    Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohal käimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkusele või nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu.

 

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi 
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu
• Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee

Viimati muudetud 27.12.2021