Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Protokollid

Protokollid 2020-2021:

Protokoll nr 1
kuupäev:  02.09.2020
Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutati:

 1. Keskkonna uue töörühma koosolek, valdkondade ja tegevuse jaotus.
 2. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.
 3. TEL kava koostamine, lõimitud meie teemadega „Tervis ja heaolu“ ja „Toit“.

Otsustati:

 1. Sellel aastal on meie põhiteemadeks : "Tervis ja heaolu", "Toit", "Õueala" ja "Globaalne kodakondsus".
 2. Õuealaga tegeleme kevadel, kuid planeerime töid talvel.
 3. TEL kava koostavad õpetajad koostöös lastega ja lastevanematega hiljemalt 01.10.2020.

 

Protokoll nr 2

kuupäev: 01.10.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Keskkonnaülevaatus 2020.
 2. Valdkonna "Globaalne kodakondsus" toetavaks tegevuseks ürituste korraldamine.
 3. „Taimede kasvatamine“ esitlus 2019-2020.  Taimede kasvatamise strateegia 2020-2021.

Otsustati:

 1. Teemad on läbi arutatud, punktidena kirja pandud üldkoosolekul, kui ka edastatud personalile tutvustamiseks ja täiendamiseks kirjalikult.
 2. Igal üritusel jääb fookusesse teema Globaalne kodakondsus.
 3. Sel aastal  kasvatame aknalaual lilli ja söödavaid taimi. Avaldatud soov rajada õppeaeda, kahjuks eelmise aasta taotlus jäi rahuldamata. Taotleme sellel aastal uuesti.

Protokoll nr 3

kuupäev: 19.01.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutati:

 1. Õueala rikastamise planeerimine.
 2. Õppeaia planeerimine, taotluse vormistamine rahaliste vahendite eraldamiseks.
 3. Keskkonnaülevaatus 2020 analüüs.

Otsustati:

 1. Rikastame lasteaia õueala putukahotelli, õppeaia, poriköögiga.
 2. Õppeaia eskiis valmib nädala jooksul.
 3. Roheline programm toimib, kuid on veel arenguvõimalusi.

Protokoll nr 4

kuupäev: 16.04.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistamine.
 2. Õuesala rikastamise teostamise plaan (putukahotell, õppeaed, poriköök).
 3. Talgud lasteaias ja Stroomi metsas.

Otsustati:

 1. Rohelise Kooli liputaotluse vormistavad Taissia ja Marika.
 2. Putukahotell pannakse välja hiljemalt 26.04.2021, õppeaia jaoks tellimuse vormistab Taissia ja seda rajatakse mai kuu jooksul, rühmad tegelevad taimede eelkasvatusega aprilli kuus. Poriköök saab valmis koostöös lastega ja lastevanematega  hiljemalt 07.05.2021.
 3. Talgud toimuvad aprilli lõpus.

Protokoll nr 5

kuupäev: 08.06.2021

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Protokollid 2019-2020:

Protokoll nr 1
kuupäev:  29.09.2019
Osalejad: nimekiri lisatud
Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. Rohelise Kooli programmi tutvutus.
 2. Rohelise Kooli programmi tegevuskava läbi arutamine.
 3. Rohelise Kooli info, teavitamine ja kaasamine.
 4. KIK „Loomadele külla“.
 5. Prügikastide soetamise vajadus (parandustööd).
 6. Toetavate tegevuste plaanid selleks õppeaastaks.

Otsustati:

 1. Tuleb aktiivsemalt tegeleda Rohelise kooli programmiga.
 2. Otsustasime keskkonna ülevaatust koostada.
 3. Õpetajad jagavad infot oma rühma siseselt.
 4. Õppesõit toimub 4-7 aastastele lasteaia lastele.
 5. Tuleb osta prügikaste (3 tk) ja paigaldada õue, siis  ei viska keegi prügi maha.
 6. Rakendada õuesõpet ja aktiivselt tegeleda meie valitud teemadega. Tellida õppeprogramme "Prügi" ja "Jäätmed" teemade toetamiseks.

Protokoll nr 2

kuupäev: 04.03.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Valdkondade "Prügi", "Jäätmed" ja "Energia" toetavaks tegevuseks toimub kampaania „Talgud Taime Lasteaias“
 2. Õppeprogrammide ja etenduste korraldamine lastele.

Otsustati:

1. Traditsioonilised talgud toimivad, kuid sellel aastal püüame teha ise (personal, lapsed), mõned vanemad võivad aidata, kuid piirangute tõttu kõiki ei kutsu.

2. Kõik üritused toimuvad õues, ka teatrid.

 

Protokoll nr 3

kuupäev: 07.04.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. Prügi sorteerimine lasteaias.
 2. Kokkuhoid, selle olulisus keskkonnavarade säästmisel.
 3. Keskkonna tegevuskava ülevaatamine.

Otsustati:

 1. Teema on  läbi arutatud. Lasteaiapere teab, kus on lasteaia hoone ees ja lasteaia rühmades erinevad prügikastid, kõik oskavad sorteerida.
 2.  Maksimalselt rakendada korduvkasutamist, eriti kunstitöödes.
 3. Tegevuskava põhjalikult koostatud, ei lisanud midagi juurde.

 

Keskkonna Protokoll nr 4

kuupäev: 23.04.2020

Osalejad: nimekiri lisatud

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

 Arutleti:

 1. COVID piirangud ja õppetöö.

Otsustati:

 1. Teha veebis õppetegevusi, anda ülesandeid, mis täidavad Rohelise kooli eesmärke.

 

Protokoll nr 5

kuupäev: 04.06.2020

Osalejad: nimekiri lisatud (peidetud)

Koosoleku läbiviija: Taissia Dmitrijeva- õppealajuhataja keskkonnatöörühma juht

Arutleti:

 1. TEL, mis toetab Rohelise kooli programmi aasta kokkuvõtte.
 2. Ressursside ülevaatuse tegemine,.

 Otsustati:

 1. TEL kiideti heaks, kattub Rohelise kooli programmiga.
 2. Sellel aastal tarbimine on vähenenud, ning planeerime jaanuaris 2021 võrrelda ressursside tarbimist 3 aasta vältel 2018-2020.

 

 

 

Viimati muudetud 22.09.2021