Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

ROHELINE KOOL TAIME LASTEAIAS

Rohelise kooli programm, ingliskeelse nimega Eco-Schools Global, on tuntuim ülemaailmne keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele - seal osaleb üle  70 riigi. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programmi koordineerib Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis, Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja. Rohelise kooli programmist saab täpsemalt lugeda siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Taime Lasteaed liitus rahvusvahelise projektiga "Roheline kool"  2018 aastal.

Programmi käivitamiseks moodustati keskkonnatöörühm, et koos teha lasteaia keskkonnaülevaatus, kus vaadeldi kõiki Rohelise kooli teemasid ja seejärel  koostati lasteaia keskkonnategevuskava.

Lasteaiale on omistatud ROHELINE LIPP  2021.

Lasteaia keskkonnapõhimõtted:
 • Oleme füüsiliselt aktiivsed iga päev.
 • Järgime iga päev isiklikku hügieeni:   enne sööki ja õuest tulles peseme käsi; peale lõunasööki loputame suud.
 • Õppime palju õue (nädalas vähemalt üks õppetegevus õues).
 • Kontrollime vee kraane ja ei raiska vett.
 • Kustutame ruumist lahkudes tuled.
 • Kasvatame taimi ja hoolitseme nende eest.
 • Rühmaruumides ja õues ei viska prahti maha.
 • Taaskasutame paberit.
ROHELISE KOOLI TAIME LASTEAIA KESKKONNATÖÖRÜHM õppeaastal 2022/2023
Liikmed:
1. Taissia Dmitrijeva – õppealajuhataja (Taime Lasteaia Rohelise kooli programmi koordinaator ja eestvedaja)
2. Tatjana Kostjanaja- õpetaja
3. Karina Alissova - õpetaja
4. Irina Dudka – õpetaja
5. Kiira Roopärg – õpetaja
6. Kerli Elmaste– õpetaja
7. Enelin Väisinena – muusikaõpetaja

8. Kaie Olmre – lapsevanem ja hoolekogu liige
9. Vladimir Malõshev – remondimees-majahoidja

 

2022/2023 lasteaiapere keskendub järgmistele teemadele:

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Vesi
 3. Prügi
 4. Jäätmed

2021/2022 lasteaiapere keskendub järgmistele teemadele:

 1. Kliimamuutused
 2. Energia
 3. Transport
 4. Meri ja rannik


2020/2021 lasteaiapere keskendub järgmistele teemadele:

 1. Tervis ja heaolu
 2. Toit
 3. Õueala
 4. Globaalne kodakondsus
 

 

 

Viimati muudetud 18.10.2022