Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TÖÖKORRALDUS

Lasteaed on avatud 6.30-18.30.

Rühmade lahtioleku aeg on vastavalt graafikule:  VALVERÜHMAD 2022-2023

Valverühma õpetaja alustab tööpäeva kell 6.30 ja võtab kogu lasteaia lapsi vastu kell 6.30 kuni 7.00.
Õhtul valverühma õpetaja lõpetab tööpäeva kell 18.00 ja annab oma rühma lapsed üle vastas rühma õpetajale kell 18.00 kuni 18.30.

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: Jõululaupäeva - 24.12; Uut aastat - 1.01; Vabariigi aastapäeva - 24.02; Võidupüha - 23.06, suletakse lasteaed kell 15.30. Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.

  • Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.

  • Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja (eesti keeles). Vene keelt kõnelevate lastega vajadusel tegeleb logopeed kaks korda nädalas. Eesti keelt kõnelevatele lastele lasteaed pakub kaks korda aastas TÕNKi logopeedilist nõustamist.

  • Lapse päev lasteaias kulgeb lapse eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesist tegevust nii toas kui õues.

  • Lasteaia tööd aitab korraldada ka lastevanemate poolt valitud hoolekogu. Hoolekogusse on valitud igast rühmast 1 lapsevanem, lasteaia õpetajate esindaja ja Põhja-Tallinna LOV esindaja.

  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.

  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.

  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust. 

 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee 

Viimati muudetud 29.12.2022