Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

TÖÖKORRALDUS

Lasteaed on avatud 6.30-18.30.

Rühmade lahtioleku aeg on vastavalt graafikule: VALVERÜHMAD 2021-2022

Riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel, vahetult enne: Jõululaupäeva - 24.12; Uut aastat - 1.01; Vabariigi aastapäeva - 24.02; Võidupüha - 23.06, suletakse lasteaed kell 15.30. Vastavalt Töölepingu Seaduse § 53. on tööpäev nendel päevadel 3 tundi lühem.

  • Ühes rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Õpetajad kaasavad õpetaja abi õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisesse, sh laste õuesoleku ajal, et oleks võimalik tähelepanu pöörata igale lapsele.

  • Lastega tegelevad veel muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Lasteaed kasutab kaks korda aastas logopeedilist nõustamist lapse kõne arendamise osas.

  • Lapse päev lasteaias kulgeb lapse eale vastava päevakava alusel, mis sisaldab mitmekesist tegevust nii toas kui õues.

  • Lasteaia tööd aitab korraldada ka lastevanemate poolt valitud hoolekogu. Hoolekogusse on valitud igast rühmast 1 lapsevanem, lasteaia õpetajate esindaja ja Põhja-Tallinna LOV esindaja.

  • Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.

  • Õhtul annab õpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.

  • Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust. 

Lehekülge haldab:

Tatjana Šukurova,

Taime Lasteaia direktor

55649313; direktor@taime.edu.ee 

Viimati muudetud 27.08.2021