Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinn tänab ja tunnustab

Tallinn tänab ja tunnustab

Tallinna Haridusamet korraldab haridustöötajate, haridusasutuste, hariduse toetajate ning õpilaste tänamiseks ja tunnustamiseks järgmisi konkursse.

Ühte ja sama kandidaati ei tunnustata teist aastat järjest.

Konkursid haridustöötajatele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Aasta erirühma või eriklassi õpetaja Märgata ja tunnustada Tallinna lasteaedade ja koolide erirühmade ja eriklasside õpetajate tööd, kes igapäevaselt pühendunult panustavad erivajadusega laste/õpilaste arendamiseks ja toetamiseks. kevadel Statuut
Aasta haridustehnoloog Märgata ja tunnustada Tallinna munitsipaalasutuste innustavaid ja inspireerivaid haridustehnolooge. kevadel Statuut
Aasta olümpiaadide juhendaja Tõsta esile õpetajaid, kes on süsteemselt ja pikema perioodi jooksul teinud tööd, et toetada andekaid lapsi olümpiaadideks ettevalmistamisel. kevadel Statuut
Alustav õpetaja Märgata ja tunnustada Tallinna alustavaid õpetajaid. kevadel Statuut

Tallinna aasta õpetaja

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku  tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast 

Vaata lisaks: Aasta õpetaja

kevadel

 Statuudid

Tallinna aasta spordisõbralik õpetaja

Märgata ja tunnustada Tallinna koolide ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööd õpilaste/laste igakülgse kehalise ning vaimse arengu tingimuste loomisel, orienteeritust süsteemsele õppe- ja kasvatustegevusele, selle pidevale parendamisele arvestades huvigruppide ootusi ning vajadusi.
​​​​​​

kevadel

Statuut

Tallinna haridusasutuse juht

Auhinnasaajad valitakse välja vabariikliku tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaatide hulgast

Vaata lisaks: Aasta õppeasutuse juht

kevadel

 Statuut

Tallinna Haridusameti missioonipreemia

Tunnustada Tallinna Haridusameti missiooni „Õppijale mõeldes arendame parima kaasaegse ja mitmekülgsema õpikeskkonna“ elluviimise toetajat ja eestvedajat.

Vaata lisaks: Tallinna Haridusameti missioonipreemia

kevadel

Statuut

 

Konkursid haridusasutustele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Tervise tegu

Märgata ja tunnustada tervist edendavate tegevuste elluviimist ning tervislike eluviiside populariseerimist Tallinna Haridusameti hallatavates asutustes.
​​​

kevadel

Statuut

 

Koostööprojekt

 

Võimestada haridusasutuste vahelist koostööd ja motiveerida haridusasutusi tegutsema üheskoos ning seda märgata ja tunnustada.
​​​​​​

kevadel

Statuut

 

Aasta hoolekogu

Võimestada haridusasutuse ja hoolekogu koostööd ning selle partnerlust tunnustada.
​​​​​​

kevadel

Statuut

Haridusasutuste personaliprojekt 

 

Tõsta esile personaliga tehtava töö väärtust, tuua esile efektiivse personalitöö mõju organisatsiooni edukusele, luua võimalused parima kogemuse vahetamiseks ning tunnustada parimat tööd personali vallas

Loe lähemalt: Haridusasutuste personaliprojekti konkursi „Õnnelik õppija“ statuut

sügisel

 

 

Statuut

Teema-aasta tegija

Tunnustada teema-aasta raames aktiivseid haridusasutusi.

sügisel

Statuut 

 

Konkursid õpilastele

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Aasta õpilane

 

Märgata ja tunnustada Tallinna õpilasi, kes on oma aktiivse tegutsemisega eeskujuks teistele.

kevadel

Statuut

 

Tegus õpilasesindus

 

Märgata ja tunnustada aktiivseid ning tegusaid õpilasesindusi, kelle tegevus on inspireerivaks eeskujuks teistele.

kevadel

Statuut

 

 

Konkursid noorsootöövaldkonnas

Konkurss

Eesmärk, lisainfo

Toimumine

Materjalid

Suured teod

 

Tunnustada Tallinna noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ja tegusid ning vabatahtlikuna tegutsenud noori. 

Loe lähemalt "Suured teod"

talvel

 

 

Viimati muudetud 08.03.2024