Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (Linnamäe tee 10) direktori vaba ametikoha täitmiseks

Kool asutati 1988. aastal,  aastast 2002 kannab nime Tallinna Linnamäe Vene Lütseum. Alates 2017.aastast tegutseb kool kahes õppehoones, kus toimub statsionaarne ja mitte statsionaarne õpe. Täna õpib koolis üle 1400 õpilase ja kooli kollektiivi kuulub ligi 180 pühendunud meeskonnaliiget, keda ühendavad järgmised väärtused: austus ja hoolivus, haritus, kultuuriteadlikkus, elurõõm.

Kooli missiooniks on tagada turvalises ja kaasaegses õpikeskkonnas kõikidele õpilastele vastavalt nende individuaalsele arengule ja võimetele võrdsed võimalused õppimiseks ja arenguks, valmistada õpilased ette iseseisvaks ja edukaks toimetulekuks kaasaegses multikultuurses ühiskonnas. 

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

Kandidaatidel esitada konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:

avaldus;

  • avaldus
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • kandidaadi visioon ja tegevuskava haridusasutuse direktorina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 24. juuliks 2022 Tallinna Haridusametile aadressil

Estonia pst 5a, 10143 Tallinn, või digiallkirjastatult e-aadressile konkurss.haridusamet@tallinnlv.ee  märgusõna „Konkurss”.

Lisainformatsioon telefonil 640 4590.

Viimati muudetud 01.07.2022