Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusameti tutvustus

Tallinna Haridusameti kontaktid  

Tallinna Haridusamet korraldab Tallinna linna hariduselu ja noorsootööd ning alus-, üld, huvi- ja kutsehariduse valdkonda.

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused: 1) kompetentsus (teeme parimaid otsuseid); 2) usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad); 3) eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks); 4) koostöö (töötame üheskoos ja avatult); 5) hoolivus (märkame ja aitame)

TegevusvaldkondTallinna hariduselu ja noorsootöö korraldamine ning üld-, kutse- ja huvihariduse juhtimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

Põhiülesanded: 

  • üld-, kutse- ja huvihariduse ning noorsootöö arengustrateegiate kujundamine, kavandamine ja elluviimine ning ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja ümberkujundamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
  • õpikeskkonna arendamine ja tingimuste loomine edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks;
  • koolieelses eas Tallinna lastele võimaluse loomine käia teeninduspiirkonna lasteasutuses ja koolikohustuslikele Tallinna lastele elukohajärgse munitsipaalkooli määramine;
  • õpilaste, vanemate ja asutuste nõustamine;
  • haridusasutuste rahastamine.

Loe lisaks Tallinna Haridusameti põhimäärusest.

Tallinna Haridusameti haldusalas on 2023. aasta septembri seisuga kokku 196 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas: 

125 koolieelset lasteasutust (4 lastesõime, 121 lasteaeda), lisaks on lasteaiarühmad Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis, 58 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 42 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi), 10 huvikooli, 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool), Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja.

Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord

Õppeaasta prioriteedid 

Viimati muudetud 17.06.2024