Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Keskkkonna- ja Kommunaalameti välisprojektid

Tallinna Keskkkonna- ja Kommunaalametis on ellu viidud ja rakendamisel järgmised projektid:

 1. Viljandi maantee kergliiklustee
 2. Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp
 3. Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt 
 4. LIFE URBANSTORM
 5. Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi arendus
 6. HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu
 7. Reidi tee ehitus
 8. INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades.
 9. Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee - Vana-Tartu mnt)
 10. Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D seireks
 11. Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas
 12. Kadrioru kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine
 13. Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav
 14. Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas
 15. Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine
 16. Kergliiklustee raudtee tammil lõigus Ehitajate tee Stroomi rand
 17. Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir
 18. Baltic Flows
 19. Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja
  haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine
 20. Paldiski maantee kergliiklustee Järveotsa tee ja Järvekalda tee vahel
 21. Järvevana tee - Pärnu maantee vaheline kergliiklustee
 22. Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine
 23. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp
 24. Jääkreostuse likvideerimine Ülemiste liiklussõlme maa-alal
 25. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas
 26. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas (tehniline abi)
 27. Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel 
 28. Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine
 29. Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp
 30. Filtri teed Kadrioruga ja Ulemiste uhisterminaliga uhendav kergliiklustee
 31. Sadamaala kergliiklustee lõigus Reidi tee - Kalaranna tänav

Siseriikliku regionaalarengu toetuse abil on Tallinnas ehitatud Viljandi maantee kergliiklustee II etapp lõigus Viljandi maantee - Järvevana tee. 

Ehitamisel on Rannamõisa tee km 1,1 – 2,6 teelõigu ehitus. Projekti elluviimiseks sai amet toetust Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetmest.

Viimati muudetud 18.05.2022