Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna eelarve 2000

Tallinna linna eelarve 2000

 

Tallinna linnavolikogu määrus 
Tallinn, 13. jaanuar 2000 nr 1                                                

Tallinna linna 2000. aasta eelarve kinnitamine    

Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 ja § 12, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 ja § 38 ning Tallinna põhimääruse § 57,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Tallinna linna 2000. aasta eelarve alates 1. jaanuarist 2000 kogumahuga 2 361 234 800 krooni, sellest põhieelarve 1 889 583 400 krooni, kapitalieelarve 590 950 000 krooni, omandireformi reservfondi eelarve 26 311 400 krooni ning põhieelarvest kapitalieelarvesse ülekantav raha 145 610 000 krooni.

2. Kinnitada:

2.1 põhieelarve vastavalt lisale 1;
2.2 kapitalieelarve vastavalt lisale 2;
2.3 omandireformi reservfondi eelarve vastavalt lisale 3.

3. Tallinna Linnavalitsusel korraldada laenu võtmine kapitalieelarve kulude katteks 119 340 000 krooni.

4. Lubada linnavalitsusel teha muudatusi üldvalitsemiskulude ja hariduse halduskulude sisemises jaotuses.

5. Linnaosade vanematel kooskõlastatult halduskogudega kinnitada ühe kuu jooksul peale linna eelarve kinnitamist linnaosade eelarved objektide lõikes, võttes aluseks käesoleva määruse lisa 1.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees 

 

Viimati muudetud 21.02.2024