Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi arendus

Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi arendus

Tallinna linna hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteemi arendus

Rahastamise meede: 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine

Projekti eesmärk:

Infosüsteemi peamine eesmärk on lihtsustada linnas tehtavate heakorra-, hooldus- ja haljastööde korraldamisega seotud protsesse, s.h hangete läbiviimist tööde teostajate leidmiseks ning tööde teostamise ja selle kvaliteedi üle arvestuse pidamiseks, koguda objektide kohta vajalikke andmeid ning vältida dubleerimist, kaasata kodanikke üksiktööde vajadustest teavitamisse ning luua ühtne rakendus avalikkuse poolt edastatud heakorraprobleemide haldamiseks. Hangete korraldamise lihtsustamise aluseks on oluliste andmekihtidega kaardirakendus, mis hõlbustaks tuntavalt hangete ettevalmistamist, objektide üle arvestuse pidamist, kaebustega tegelemist.

Projekti tulemus:

Projekti "Tallinna linna hooldus-, haljastus- ja heakorra infosüsteem" tulemusena valmis terviklik infosüsteem heakorraprobleemide lahendamiseks. Infosüsteem hõlmab kõiki hooldus-, haljastus- ja heakorra korraldamise protsesse Tallinna linnas, mille eest vastutab kas Keskkonna- ja Kommunaalamet või linnaosavalitsused. Kodanikel on võimalus saada informatsiooni heakorrateenuse pakkujate ja teostatavate tööde kohta ning esitada ise teateid mittevastavuste kohta.

 „Täna on Tallinnas hooldus-, haljastus- ja heakorratööde korraldamiseks  kasutusel  15 väga erineva tehnilise võimekusega infosüsteemi, mis küll toetavad ametiasutuste tööd, kuid millel puudub piisav omavaheline liidestatus. Sellest tulenevalt puudub praegu terviklik ülevaade erinevate ametiasutuste poolt teostatavatest hooldus-, haljastus- ja heakorratöödest,“ ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Eduka pakkumise tegid ühiselt Andevis AS ja Võrguvara OÜ.

 

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus: 431 800 eurot

Projekti toetussumma: 367 030 eurot

Projekti omafinantseering: 64 770 eurot

 

Projekti abikõlblikkuse periood: 1.02.2018 - 31.12.2019.

Viimati muudetud 15.01.2023