Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine

Tallinna linna ja lähiümbruse transpordikava koostamine

Rahastamise programm/meede (fond): perioodi 2004–2006 Ühtekuuluvusfond

Projekti eesmärk on ühtse ideoloogia loomine eri transpordiliikide koostalitluse võimaluste ja vajaduste tasakaalustatud arenguks, et tagada inimeste ja kaupade kindel ja ohutu liikumine ning elukeskkonna paranemine, ühendades otstarbekaimal viisil transpordi, maakasutuse, majandusarengu ja keskkonnakorralduse. Koostatav transpordikava peab andma aluse ühtse transpordisüsteemi sujuvaks ja tõrgeteta toimimiseks Tallinna linnas ja selle lähiümbruses ning kajastama kõigi transpordiliikide ja -viiside (maantee-, raudtee-, mere- ja lennutranspordi ja nii ühistranspordi kui ka kergliikluse) koostoimet.

Projekti tegevused 2009. aastal:

  • 11.12.2009 sõlmisid Tallinna linn ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium projekti omafinantseerimise lepingu;
  • teenuseosutamise leping Tallinna Kommunaalameti ja K-Projekt ASi vahel sõlmiti 11.12.2009 täitmise tähtajaga seitse kuud.

Projekti tulemusena on valminud linna ja seda ümbritsevat piirkonda hõlmav transpordikava eri transpordiliikide ja -viiside seostest ja vastastikust toimest, nende arenguperspektiividest, olemasolevatest ja tõenäoliselt tulevikus tekkivatest probleemidest koos nende lahendamise alternatiivsete ettepanekutega.

Projekti eelarve

Tallinna projekti kogumaksumus: 1 128 000 krooni (72 092 eurot)

Tallinna projekti abikõlblik maksumus: 940 000 krooni (60 077 eurot)

välistoetus Tallinna projektile: 756 230 krooni (48 332 eurot)

Tallinna projekti omafinantseering: 183 770 krooni (11 745 eurot)

Tallinna projekti lisafinantseering: 188 000 krooni (12 015 eurot)

Rakendamise periood: detsember 2009 – oktoober 2010

Projekti kodulehekülg:  http://www.kprojekt.ee/index.php?pID=61

Viimati muudetud 21.02.2024